Przesłanie papieskie do parlamentu latynoamerykańskiego

Stawienie czoła problemom wypływającym z ruchów migracyjnych na półkuli zachodniej to główny temat obrad parlamentu latynoamerykańskiego.

Odnosząc się do tych kwestii, Ojciec Święty napisał specjalne przesłanie do członków ponadnarodowego zgromadzenia, w którym uczestniczą oficjalni przedstawiciele wszystkich państw kontynentu od Meksyku po Chile.

Franciszek zaprasza do refleksji na podstawie trzech słów-kluczy. Pierwsze to rzeczywistość. Papież wzywa do skupienia się na doświadczeniach życiowych osób zmuszonych do migracji. Spotkanie z rzeczywistością pozwala na wypracowanie rozwiązań, które będą dobre zarówno dla uchodźców, jak i krajów, które ich przyjmują – wskazuje Ojciec Święty. Po drugie, podkreśla również konieczność dialogu między różnymi państwami i organizacjami – „nie można działać w sposób odizolowany; my wszyscy nie potrafimy się obyć bez siebie nawzajem”. Wreszcie należy również znaleźć kompromis pomiędzy potrzebami migrantów oraz przyjmującymi ich społeczeństwami. Jest to olbrzymie zadanie – przyznał Papież. Wymaga ono obecności ludzi dobrej woli, którzy poprzez swój konkretny kompromis odpowiedzą na wołanie, dobywajace się z serc uchodźców.

tm/ rv

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao