Irlandia: Ekumeniczny Tydzień Biblijny w Dublinie

„Wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego” – taki temat przyświecał Ekumenicznemu Tygodniowi Biblijnemu w Dublinie.

W organizację spotkań od 4 do 11 czerwca zaangażowane były wspólnoty katolików, anglikanów, metodystów, luteranów oraz zielonoświątkowców. Program corocznego wydarzenia, zapoczątkowanego w 2014 r., polega na momentach pogłębienia znajomości Pisma Świętego, a także refleksji.

Zakończoną właśnie edycję powiązano szczególnie z obchodzoną rocznicą 500-lecia Reformacji, dlatego m.in. pierwsze wydarzenie ekumenicznego tygodnia miało miejsce w luterańskim kościele w irlandzkiej stolicy.

tm/ rv, l’osservatoreromano

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama