Moskwa: nowe programy edukacyjne Instytutu św. Tomasza z Akwinu

Dyrektor Instytutu św. Tomasza z Akwinu w Moskwie o. Thomas Garcia oraz o. Wiktor Żuk przedstawili nowe kursy zaplanowane na najbliższy rok akademicki.

Od nowego semestru w Instytucie będzie można m.in. chodzić na zajęcia doskonalące umiejętności zawodowe: „Osobowość i wzrost duchowy -  kierunki i drogi” oraz „ Myśl teologiczna w dziełach sztuki”.

Pierwszy kurs związany jest z psychologicznym określeniem osobowości człowieka, biorącym pod uwagę jego duchowe pochodzenie nieograniczone kategoriami czysto materialnymi, jako synteza wiedzy psychologicznej z podejściem religijnym.

Jak powiedział o. Wiktor Żuk syntezie tej sprzyja doświadczenie wypracowane poprzez ćwiczenia duchowne Towarzystwa Jezusowego. O. Thomas Garcia dodał, że w skład zajęć tego kursu wchodzą wykłady  oraz trening i warsztaty psychologiczne.

Celem drugiego kursu jest odkrycie rozwoju sztuki jako traktatu teologicznego. Zdaniem o. Thomasa Garcii sztuka zawsze wyrażała głębokie myśli teologiczne w architekturze, malarstwie i innych formach. Program kursu znacznie poszerzy wiedzę o chrześcijaństwie gdyż teologia rozwija umysł a sztuka wciąga do tego rozwoju uczuciową sferę życia człowieka.

W podsumowaniu dyrektor Instytutu św. Tomasza z Akwinu powiedział, że unikalne programy edukacyjne i naukowe Instytutu stwarzają specyficzną atmosferę dla prowadzenia dialogu jego studentów- osób różnych wyznań oraz stanowią dogodne miejsce dla konferencji, seminariów, i innych spotkań. kulturalnych i akademickich

W. Raiter, Moskwa/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama