Dziesięciolecie zjednoczenia rosyjskiego prawosławia

Sobór Arcybiskupi Rosyjskiego Prawosławia wydał przesłanie wzywające do usunięcia w Rosji wszelkich symboli jak się wyrażono "bezbożnego systemu totalitarnego".

Dla uczczenia dziesiątej rocznicy zjednoczenia rosyjskich wspólnot prawosławnych za granicą i w kraju Cyryl I poświęcił pomnik "Zjednoczenie", który znajduje się u wejścia do moskiewskiego soboru katedralnego Chrystusa Zbawiciela. Z tej samej okazji obradujący w Monachium Sobór Arcybiskupi Rosyjskiego Prawosławia za granicą wydał przesłanie wzywające do usunięcia w Rosji wszelkich symboli jak się wyrażono "bezbożnego systemu totalitarnego", w tym ciała Lenina z Placu Czerwonego w Moskwie.

17 maja minęło 10 lat od podpisania przez nieżyjących już patriarchę moskiewskiego Aleksego II i metropolitę Nowego Jorku Laurentego dokumentu o kanonicznym zjednoczeniu obydwu rosyjskich kościołów prawosławnych rozdzielonych w wyniku rewolucji 1917 r. Rzeźba wykonana w brązie przedstwia obydwu hierarchów stojących na rozpołowionej kuli ziemskiej i trzymających w rękach świątynię Chrystusa Zbawiciela oraz podpisany akt o zjednoczeniu obydwu kościołów.

Obradujący w tym samym czasie sobór Rosyjskiego Prawosławia za Granicą wezwał do natychmiastowego usunięcia w Rosji wszystkich symboli komunistycznego państwa sowieckiego, w tym usunięcia z Placu Czerwonego ciała Lenina. Dla upamiętnienia aktu zjednoczenia hierarchowie prawosławni związani z Patriarchatem Moskiewskim: Onufry z Kijowa i głowa całego prawosławia rosyjskiego za granicą Hilarion konsekrowali w Monachium sobór pod wezwaniem Nowych Męczenników za Wiarę zamordowanych w czasach sowieckich.

W. Raiter, Moskwa/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama