Brazylia: uroczystości ku czci Boskiego Ojca Przedwiecznego

W Trindade w brazylijskim stanie Goiás odbyły się uroczystości ku czci Boskiego Ojca Przedwiecznego (Divino Pai Eterno). Tradycja czczenia Boga Ojca w Trindade sięga roku 1840.

To wielkie świętowanie zawsze odbywa się w pierwszą niedzielę lipca. Głównej Mszy przewodniczył i okolicznościowe kazanie wygłosił kard. Sergio Rocha, arcybiskup stołecznej Brasílii i zarazem przewodniczący episkopatu.

Program religijny oddawania czci Bogu Ojcu był bardzo bogaty i uczestnictwo wiernych, pielgrzymów przybywających nie tylko z macierzystego stanu Goiás, jak też z innych regionów Brazylii i sąsiednich krajów, przekroczył oczekiwania Ojców redemptorystów - kustoszów bazyliki sanktuarium. Według informacji podanych przez policję w tegorocznych uroczystościach wzięło udział ponad 2,9 mln osób. Święto ku czci Boga Ojca Przedwiecznego jest więc, jeśli chodzi o liczbę uczestniczących wiernych, drugim co do wielkości w Brazylii, po święcie ku czi Matki Bożej z Nazaretu w Belém, w stanie Pará.

Przez czas obchodów święta ku czci Boga Ojca Przedwiecznego sprawowanych było 110 Mszy św., 46 nowenn, 27 wspólnych modlitw różańcowych, nie licząc chrztów, spowiedzi, czy procesji. Najbardziej zwracającą uwagę i przyciągającą tłumy uczestników jest procesja niezliczonej liczby wozów drewnianych ciągniętych przez woły czy muły. Procesja ta włączona została do oficjalnego rejestru Patrymonium Historycznego Brazylii. W obsługę pielgrzymów zaangażowanych było dwa tysiące wolontariuszy.

Tegoroczne uroczystości ku czci Boga Ojca Przedwiecznego odbywały się pod hasłem “Maryja: służebnica pokorna i wierna Ojcu Przedwiecznemu”. Tematyka tegorocznych uroczystości nawiązywała do 300 lat spotkania Matki Bożej z narodem brazylijskim poprzez Jej figurkę wyłowioną w wodach rzeki Paraiba do Sul i nazywaną Aparecida. Ponadto świętowano także 100-lecie objawień fatimskich.

W trakcie uroczystości głoszący Słowo Boże starali się przekazać pielgrzymom podstawową prawdę, że Bóg Ojciec dokonuje wspaniałych dzieł w życiu swoich synów i córek tak, jak uczynił w życiu Maryi, Matki Jezusa - stwierdził redemptorysta Ojciec Ângelo Licatti z sanktuarium w Trindade.

W brazylijskiej tradycji religijnej pielgrzymowanie i procesje nadal cieszą się udziałem wielkich tłumów wiernych. Jak podkreślali pielgrzymi, to tam w sanktuarium, spotykają prawdziwy pokój, odnajdują właściwy sens życia, ukojenie dla bólu, jak też mogą wyrazić podziękowanie za otrzymane łaski.

Sanktuarium w Trindade, położonym w centralno-zachodniej Brazylii, jest jedyną świątynią w tym kraju dedykowaną Bogu Ojcu Przedwiecznemu.

ks. Z. Malczewski, Brazylia / rv

« 1 »

reklama

reklama