Jerozolima: forum chrześcijańsko-żydowsko-muzułmańskie

„Jerozolima, a religie monoteistyczne: symbole, postawy, rzeczywistość”. Taki tytuł nosi forum międzyreligijne trwające w jerozolimskiej siedzibie Papieskiego Instytutu Notre Dame.

Forum z udziałem wyznawców judaizmu, chrześcijaństwa oraz islamu, odbywa się w ramach szkoły letniej zorganizowanej przez rzymski Uniwersytet Europejski pod hasłem „Żywa historia: Izrael i Terytoria Palestyńskie”.

Wśród uczestników forum są m.in. przewodniczący Międzynarodowej Rady Chrześcijan, izraelski rabin David Rosen, znany w dialogu chrześcijańsko-żydowskim już od czasów pontyfikatu Jana Pawła II, czy palestyński filozof Sari Nusseibeh z jerozolimskiego Uniwersytetu al Quds.

„Cele forum to ułatwienie skonfrontowania różniących się między sobą wizji, jak też wspieranie formacji młodych ludzi w perspektywie dialogu i znajomości dzielących ich różnic” – powiedziała jego koordynatorka prof. Renata Salvarini. Wykłada ona historię chrześcijaństwa na Uniwersytecie Europejskim w Rzymie.

Znaczenie, jakie ma to spotkanie dla wyznawców trzech religii monoteistycznych, wskazał w wywiadzie dla Radia Watykańskiego franciszkański kustosz Ziemi Świętej o. Francesco Patton.

„Każda z tych trzech społeczności ma własną wizję historii i związana jest z konkretnymi miejscami. Emblematycznym przypadkiem jest na przykład Wzgórze Świątynne, będące równocześnie Wzgórzem Meczetów. W wizji muzułmańskiej stanowi ono trzecie co do ważności miejsce święte islamu, ale według wizji żydowskiej to miejsce, gdzie wznosiła się świątynia jerozolimska, a zatem najświętsze w dziejach judaizmu. Dla nas chrześcijan Jerozolima to przede wszystkim Grób Pański i Kalwaria. Zatem wizjami poszczególnych społeczności trzeba się w jakiś sposób dzielić, aby wyjść ze swoistego przekonania, że ma się wyłączne prawa albo monopol na historię tego miasta czy jego kulturę. W tej perspektywie religie monoteistyczne z ich symbolami, postawami, a także konkretnym życiem, jakie prowadzą, mogą dać zasadniczy wkład i są do tego wezwane” – dodał o. Patton.

Przełożony Kustodii braci mniejszych podkreślił, że oprócz przedsięwzięć na wysokim poziomie naukowym ważne są też inicjatywy kulturalne szczebla bardziej podstawowego. Jako przykład wymienił otwarty przez franciszkanów w Jerozolimie dział multimedialny Muzeum Ziemi Świętej w klasztorze Biczowania przy Drodze Krzyżowej. Zwrócił uwagę, że zwiedzające je wycieczki szkolne są w większości muzułmańskie.

ak/ rv, la stampa

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao