Bliski Wschód: chrześcijan coraz mniej, obecnie ponad 14,5 mln

Chrześcijan na Bliskim Wschodzie (Cypr, Egipt, Irak, Izrael, Jordania, Liban, Palestyna, Syria i Turcja) jest obecnie 14.525.880 na ok. 258 mln mieszkańców.

Dane te, dotyczące pierwszej połowy b. r., wskazują w porównaniu z rokiem 2010 na zmalenie obecności wyznawców Chrystusa o 213.780, kiedy było ich 14.739.660.

Informuje o tym najnowszy raport Katolickiego Stowarzyszenia Wspierania Bliskiego Wschodu (Catholic Near East Welfare Association), założonego w 1926 r. przez papieża Piusa XI celem pomocy wschodnim chrześcijanom. W prezentacji dokumentu przypomniano, że w ostatnich latach takie tragedie, jak wojny w Iraku i Syrii „zdruzgotały kultury i kraje, które stanowiły kolebkę chrześcijaństwa”, zmuszając jego wyznawców do emigracji.

Szczególny spadek ich liczby dotknął Irak, gdzie jeszcze w latach 90. zeszłego stulecia było ich ponad 1 mln, a w roku 2006 już tylko 300 tys. Przed trzema laty inwazja Państwa Islamskiego na Równinę Niniwy wyparła 140 tys. chrześcijan do irackiego Kurdystanu i krajów sąsiednich (Jordanii, Turcji i Libanu), a 50 tys. wyemigrowało jeszcze dalej.

W Syrii wybuchła przed 6 laty wojna domowa doprowadziła do zmniejszenia się liczby ludności chrześcijańskiej o połowę, z 2,2 mln do 1,1 mln. Mimo wyjazdu setek tysięcy wiernych lokalne parafie podtrzymują życie Kościoła w nadziei na ich powrót.

Największa bliskowschodnia wspólnota chrześcijańska zamieszkuje Egipt, gdzie 9,4 mln Koptów to 10 proc. populacji. Przed stu laty, w 1910 r., stanowiła 20 proc., więc zmniejszyła się o połowę.

W Izraelu jest teraz 170 tys. wyznawców Chrystusa, głównie arabskich, którzy stanowią 2,4 proc. ludności. W 1948 r., kiedy powstało to państwo, ich liczba dochodziła na tym terenie do 20 proc. W ostatnich latach przybyło tam wielu imigrantów z byłego Związku Radzieckiego, według niektórych ponad 300 tys., z czego wielu to prawosławni. Jest też 60 tys. przybyszów z Erytrei, Etiopii, Filipin, Ameryki Środkowej, Rumunii i Mołdawii, w znacznej części wyznających chrześcijaństwo.

Na terytoriach palestyńskich chrześcijan jest obecnie 59 tys., czyli 2,5 proc. populacji, a w roku 2010 było ich tam trochę mniej, bo 50 tys. Jednak w Gazie jest ich tylko 1300 na 2 mln ludności.

W Jordanii jest obecnie ok. 350 mln wyznawców Chrystusa, czyli ponad 2,2 proc. w większości muzułmańskich mieszkańców. W ostatnich trzech latach przybyło tam ponad 30 tys. chrześcijańskich uchodźców z Iraku.

W Libanie w 1932 r. chrześcijaństwo wyznawała połowa ludności, a dziś jakieś 40 proc., czyli ok. 2 mln ludzi, a przed 7 laty było ich 2,6 mln. W związku z masowym napływem uchodźców z Syrii liczni Libańczycy emigrują.

ak/ rv, sir

« 1 »

reklama

reklama

reklama