Szwecja: zakończenie spotkania młodych katolików skandynawskich

W Szwecji zakończyło się skandynawskie spotkanie młodych katolików. Przybyło na nie do Vadsteny 450 osób.

Przez trzy dni, od 1 do 3 września, młodzi uczestniczyli we wspólnej modlitwie, świętowaniu i przeróżnych warsztatach pogłębiających wiarę chrześcijańską. Jedne z nich prowadził polski jezuita pracujący w Danii, ks. Piotr Jabłoński.

„Wiele różnych pomysłów, wiele różnych spojrzeń na chrześcijaństwo, na obecność katolików w dzisiejszym świecie. Ja prowadziłem warsztaty z duchowości ignacjańskiej. Jestem zdziwiony ich popularnością – spodziewałem się ok. 20 osób, a na obie grupy przyszło w sumie 70. Bardzo pozytywny odzew, bardzo dużo pytań i też takiej wewnętrznej ciekawości tego, czym jest duchowość ignacjańska, jak można inaczej praktykować swoją relację z Bogiem w codzienności. Dla mnie osobiście niezmiernie poruszająca była Msza z kard. Arboreliusem – widać po tych ludziach, że to dla nich wyjątkowa postać, że bardzo śledzą jego wypowiedzi, pozostają bardzo oddani temu wszystkiemu, co on chce dla nich robić. I śpiewano tylko pieśni chorału gregoriańskiego, co było wyjątkowe. Wszystko odbyło się w katedrze, w której leży pochowana św. Brygida Szwedzka – obecnie jest to kościół protestancki, ale został on wypożyczony zebranym tutaj katolikom. Całość była więc nadzwyczajna – doświadczenie przebywania z tymi ludźmi i patrzenia na ich twarze, na to, jak oni przeżywają takie spotkanie, pierwsze tego typu w Skandynawii” – powiedział Radiu Watykańskiemu ks. Jabłoński.

tm/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama