Lizbona: spotkanie Światowej Rady Kościołów i Kościoła Katolickiego

Mieszana grupa robocza złożona z przedstawicieli Światowej Rady Kościołów oraz Kościoła katolickiego spotkała się w tych dniach w stolicy Portugalii – Lizbonie.

Gremium złożone z przedstawicieli Światowej Rady Kościołów oraz Kościoła katolickiego zostało utworzone w 1965 r., aby monitorować i wspierać wzajemną współpracę.

W centrum obrad znalazły się kwestie pokoju oraz trudności związane z napływem migrantów i uchodźców. Podkreślono rolę religii i kultury w budowaniu pokoju oraz wskazano na wyzwania, ale także i szanse związane z przybywającymi do Europy migrantami. Uczestnicy obrad wskazali, iż sytuacja ta jest szczególnym „znakiem czasów” i domaga się współpracy i wspólnej odpowiedzi wszystkich Kościołów. Są one wezwane do wzmożenia wysiłków w przyjęciu, ochronie i integracji migrantów i uchodźców.

Na czele mieszanej grupy roboczej złożonej z przedstawicieli Światowej Rady Kościołów oraz Kościoła katolickiego stoją metropolita Nifon z Rumuńskiego Kościoła Prawosławnego oraz abp Diarmuid Martin z Dublina.

pp/rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama