Niemcy: jubileuszowe 150 zebranie Konferencji Biskupów

W Fuldzie rozpoczynają się obrady jubileuszowego, 150. zebrania Konferencji Biskupów Niemieckich. Tym razem przebiegają one w cieniu wyborów do niemieckiego parlamentu - Bundestagu.

Choć temat wyborów nie jest przewidziany w programie, jednak niewątpliwie będzie gorąco dyskutowany na marginesie obrad, zauważa niemiecka agencja katolicka KNA.

Głównymi tematami obrad episkopatu będą: terroryzm, uchodźcy, ochrona środowiska oraz islam. Osobny dzień przeznaczono na dyskusję wokół ekologicznej encykliki papieża Franciszka „Laudato si`”. Biskupi będą się zastanawiali, jaki wkład mógłby od siebie wnieść Kościół katolicki w walce ze zmianami klimatycznymi. Pozytywnym tego przykładem są dwie diecezje na południu Niemiec, które od lat postawiły sobie za cel ochronę środowiska.

Ważnym tematem będą także przygotowania do zwołanego przez papieża Franciszka na przyszły rok Synodu Biskupów poświęconego młodzieży. KNA podkreśliła, że podobnie jak podczas poprzedniego Synodu poświęconego rodzinie, również i tym razem głos przedstawicieli Kościoła Niemiec, tym razem młodzieży uczestniczącej w przedsynodalnej ankiecie, spotka się z dużą uwagą.

Oczekiwane są też zmiany personalne, jako że dwaj biskupi: Norbert Trelle z Hildesheim i Friedhelm Hofmann z Würzburga ukończyli 75 lat i osiągnęli wiek emerytalny. Ponieważ bp Trelle był dotychczas wiceprzewodniczącym niemieckiego episkopatu, teraz zostanie wybrany jego następca. Po raz pierwszy w obradach będą uczestniczyli czterej nowi biskupi pomocniczy oraz nowy biskup Moguncji, Peter Kohlgraf.

Niezależnie od oficjalnego programu biskupi niewątpliwie odniosą się do wyników wczorajszych wyborów do Bundestagu oraz omówią stosunek Kościoła do AfD. Wraz z ogłoszeniem wyników wyborów staje się już nieaktualny dotychczasowy argument przeciwko kontaktom z tą partią, że oficjalne rozmowy w Berlinie Kościół prowadzi tylko z partiami reprezentowanymi w Bundestagu. Według KNA biskupi wiedzą, że wśród wiernych uczęszczających do kościoła jest także trudna do określenia liczba katolików, których poglądy są bliskie prawicowym populistom.

Po zakończeniu obrad, podczas specjalnej uroczystości niemiecki episkopat upamiętni ustanowienie w 1867 roku, a więc przed 150 laty, stałego ciała, jakim jest Konferencja Biskupów Niemiec. Specjalny wykład z tej okazji wygłosi teolog Hermann Josef Pottmeyer.

W skład Konferencji Biskupów Niemieckich wchodzą biskupi ordynariusze oraz biskupi pomocniczy ze wszystkich 27 diecezji, obecnie 67 osób. Przewodniczącym episkopatu jest kard. Rainhard Marx, metropolita Monachium. Wiosenne zebrania episkopatu odbywają się w różnych miejscach, natomiast jesienne zawsze w Fuldzie u grobu „apostoła Niemców”, św. Bonifacego.

ts (KAI) / Fulda

« 1 »

reklama

reklama

reklama