Abp Gądecki: Europa potrzebuje zjednoczenia ducha

Na zaproszenie abpa Tadeusza Kondrusiewicza, metropolity mińsko-mochylewskiego, w stolicy Białorusi, Mińsku, trwają obrady Zgromadzenia Plenarnego Rady Konferencji Biskupów Europy (CCEE).

W Zgromadzeniu biorą udział przewodniczący wszystkich Konferencji, reprezentujących 45 krajów naszego kontynentu. Wiceprzewodniczący Rady, metropolita poznański, abp Stanisław Gądecki, mówił o głównych tematach poruszanych w czasie obrad.

„Każdy człowiek jest indywidualnie odpowiedzialny za swoje zbawienie. W tym względzie spojrzenie na kondycję młodych w wielu krajach Europy bardzo podupadło, tzn. ucieczka od odpowiedzialności, niechęć do zawierania związków małżeńskich, niechęć do dzieci. Wszystko to owoc pewnego zagubienia duchowego, które chciałoby brać, ale nie chciałoby dawać; chciałoby praw, ale nie chciałoby odpowiedzialności; chciałoby przywilejów, ale nie obowiązków, które z tymi przywilejami się wiążą. W takiej sytuacji trzeba wskazywać na to, że odrodzenie nie przyjdzie tylko z tych zewnętrznych czynników, tzn. z możliwości zmiany pracy, edukacji. Ale odmiana może przyjść tylko z wnętrza człowieka, z odmiany jego ducha. Dopiero wtedy można myśleć o pozytywnym spojrzeniu i na edukację, i na to wszystko, co się wiąże z pracą i odpowiedzialnością za społeczeństwo. Drugi temat to temat Europy, która znajduje się na swoistym zakręcie. Musi znaleźć jakieś wyjście. Tyle kryzysów przeżyła Europa, a jednak jakoś się odradzała. Myślano bowiem o tym, że trzeba jakiegoś większego zjednoczenia ducha, aby Europa się ostała” – mówił abp Gądecki.

Abp Stanisław Gądecki poinformował, że przyszłoroczne spotkanie Rady Konferencji Biskupów Europy odbędzie się we wrześniu w Poznaniu. Powodem zaproszenia jest 1050-lecie przybycia pierwszego biskupa - Jordana do Polski oraz stulecie niepodległości naszej Ojczyzny.

pp/rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama