Łotwa: wystawa o św. Jadwidze Śląskiej

Mieszkańcy Lucyna, czyli łotewskiego miasta Ludza na wschodzie kraju, mają okazję zapoznać się z postacią św. Jadwigi Śląskiej.

W miejscowym muzeum regionalnym otwarto wystawę prezentującą tę ważną dla Środkowej Europy średniowieczną świętą.

Ekspozycja nosi tytuł „Święta Jadwiga Śląska – Patronka Europy, Polski i Dębicy”. Inicjatywa jest bowiem owocem współpracy muzeów regionalnych Ludzy oraz właśnie tego podkarpackiego miasta, którego średniowieczna księżna i dobrodziejka ubogich jest od dziewięciu lat oficjalną opiekunką.

Odwiedzający łatgalską placówkę kulturalną, w tym także miejscowi Polacy, mogą w ten sposób poznać życie i dzieło św. Jadwigi, a także rozwój jej kultu, w którym niemałą rolę odegrał św. Jan Paweł II. Warto przypomnieć, że został on wybrany na papieża właśnie w dniu jej liturgicznego wspomnienia, które obchodzi w swoim kalendarzu również Kościół na Łotwie.

Ekspozycja ukazuje m.in. europejski wymiar kultu śląskiej świętej. Można powiedzieć, że wpisuje się weń również wystawa w Ludzy: pochodząca z Bawarii Jadwiga, dobrodziejka Śląska, przez podkarpacką Dębicę trafiła na Łotwę.

T. Cieślak SJ/ Ryga/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama