Betlejem: Adwent

Radosne oczekiwanie na przyjście Pana, w Betlejem ma szczególny charakter. Tegoroczna pierwsza niedziela Adwentu jest obchodzona wraz z uroczystością ku czci świętej Katarzyny, dziewicy i męczennicy z Aleksandrii.

Obchody ku czci świętej Katarzyny Aleksandryjskiej rozpoczęły się w sobotę tradycyjnym ingresem Kustosza Ziemi Świętej do bazyliki Narodzenia. Na placu żłobka przed bazyliką o. Francesco Patton został przyjęty przez burmistrza Betlejem, przedstawicieli lokalnej wspólnoty parafialnej oraz dostojników kościoła prawosławnego i ormiańskiego, którzy wspólnie z franciszkanami opiekują się miejscem narodzenia Jezusa Chrystusa.

Bracia Mniejsi wprowadzili ojca Kustosza do Bazyliki Narodzenia, a następnie do przyległego do niej kościoła św. Katarzyny. W krótkim powitaniu ojciec Kustosz podkreślił potrzebę duchowej gotowości na spotkanie z Jezusem. Jednocześnie podziękował władzom miasta za przygotowania do przyjęcia licznych pielgrzymów, którzy przybędą na tegoroczne święta do Betlejem.

Znakiem rozpoczynającego się radosnego adwentu jest także Betlejemskie Światło Pokoju. Dzięki inicjatywie austriackiej telewizji oraz przy wsparciu skautów i harcerzy, Betlejemskie Światło Pokoju dotrze do wielu krajów Europy oraz całego świata, w tym także Polski. W połowie grudnia zostanie przekazane Ojcu Świętemu Franciszkowi.

P. Blajer OFM, Jerozolima

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao