Abp Gallagher w ONZ: wolność od prześladowań

Pogwałcenie religijnych praw mniejszości łączy się z najbardziej okrutnymi formami przemocy, takimi jak ludobójstwo, zbrodnie wojenne, czystki etniczne oraz inne zbrodnie przeciwko ludzkości – powiedział Abp Paul Gallagher w ONZ.

Szef watykańskiej dyplomacji podkreślił, że aby przezwyciężyć prześladowanie na tle religijnym potrzeba respektowania równości obywateli wobec prawa, solidarnej współpracy w ramach społeczności międzynarodowej oraz przywrócenia należnych praw oraz bezpieczeństwa, tym, którzy w przeszłości doznali przemocy.

Abp Paul Gallagher zaznaczył, że szczególna i poważna odpowiedzialność za przekonania oraz uczucia religijne spoczywa na przywódcach religijnych. Nie wolno powołując się na Boga, usprawiedliwiać przemocy i terroryzmu wobec wyznawców innych religii. Przypomniał on o sytuacji prześladowanych chrześcijan, którzy zawsze byli obecni na Bliskim Wschodzie i aktywnie współdziałali w rozwoju swoich społeczeństw. W ostatnich dziesięcioleciach harmonijne wielowiekowe współistnienie, szczególnie chrześcijan i muzułmanów w regionie uległo pogorszeniu. Mniejszości religijne i etniczne na Bliskim Wschodzie doświadczyły trudności, nacisków, dyskryminacji oraz śmiertelnych prześladowań. To wszystko jest przejawem łamania podstawowych praw człowieka.

Haniebne zbrodnie, które dotknęły chrześcijan, domagają się reakcji nie tylko ze strony ludzi podzielających ich wiarę oraz wyznawców innych religii, ale także ze strony władz publicznych, które są zobowiązane do obrony ludności oraz zapewnienia przestrzeni, w której wszyscy będą mogli się rozwijać, włączając się w budowanie zgodnego społeczeństwa oraz przestrzegając równości wobec prawa.

Ochrona jest najważniejszą odpowiedzialnością państwa wobec wszystkich i każdego z obywateli bez względu na rasę, religię i pochodzenie. Nakłada ona większe zobowiązanie na państwo właśnie w stosunku do mniejszości, ponieważ te są bardziej zagrożone prześladowaniami, różnymi formami przemocy fizycznej, narzucaniem poglądów, fałszywymi doniesieniami, wywłaszczeniami, ograniczaniem wolności, przymusowymi zesłaniami, morderstwami, czystkami etnicznymi oraz innymi zbrodniami - powiedział abp Gallagher.

Źródło: www.vaticannews.va

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao