Dokument przygotowawczy do Synodu dla Amazonii

Rozpoczyna się debata nad Kościołem w Amazonii. Jednym z jej elementów może być również otwarcie dyskusji nad zniesieniem celibatu kapłańskiego. Ważnym elementem kościelnej debaty o Amazonii są kwestie społeczne i ekologiczne.

Dla Kościoła w Amazonii trzeba dziś szukać nowych dróg, aby sprostać wszystkim jego problemom i w pełni uszanować specyfikę i wielką różnorodność tego regionu. Wskazuje na to ogłoszony dziś dokument przygotowawczy do specjalnego zgromadzenia synodu biskupów o Amazonii, który odbędzie się w październiku przyszłego roku.

Jednym z głównych problemów Kościoła w Amazonii jest rozległość tego regionu, jego niedostępność i wielkie zróżnicowanie kulturowe. Szacuje się, że na ponad 7 mln kilometrów kwadratowych żyje ok. 3 mln ludności tubylczej, należącej do 390 grup etnicznych. Mając to na względzie, oczekuje się, że synod podejmie refleksję nad nieadekwatną obecnością Kościoła w tym regionie, a w szczególności obecnością duszpasterzy. Postuluje się również określenie nowych posług z uwzględnieniem całego ludu Bożego, w tym kobiet. Dokument wskazuje na potrzebę wytyczenia „nowych dróg”, aby umożliwić wiernym lepszy i regularny dostęp do Eucharystii.

Ten fragment dokumentu wzbudził największe zainteresowanie podczas jego prezentacji w Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej. Odpowiadając na liczne pytania dziennikarzy, sekretarz generalny synodu biskupów kard. Lorenzo Baldisseri przyznał, że tekst ten otwiera możliwość dyskusji nad zniesieniem obowiązkowego celibatu księży, choć w żaden sposób nie sugeruje jej rozstrzygnięcia.

    “ Postulowane przez dokument «nowe drogi» powinny mieć wpływ na posługi, liturgię i teologię – powiedział kard. Baldisseri. – Wszystko jeszcze przed nami. Zobaczymy, co z tego wyniknie. My w tym dokumencie przedstawiamy propozycje, stawiamy pytania. Dokument przygotowawczy nie jest dokumentem roboczym, instrumentum laboris. My nie dajemy odpowiedzi, niczego nie sugerujemy. Przeprowadziliśmy na miejscu szczegółowe rozpoznanie. Przedstawiamy najpilniejsze potrzeby. Stwierdzamy, że mają one pewną hierarchię. I dlatego mówimy o niezbędnych wnioskach, które trzeba wyciągnąć, gdy chodzi o posługi, liturgię i teologię. Tym trzeba się teraz zająć. Ja nie mogę udzielić gotowych odpowiedzi na pytanie dotyczące posług. Rozumiem zainteresowanie tym tematem. Choć tu posługi są rozumiane bardzo szeroko. Pozostajemy przy tym, co jest w tekście i dajemy to do rozwagi wszystkim. ”

Duża część dokumentu przygotowawczego do synodu dla Amazonii jest poświęcona kwestiom społecznym i ekologicznym. „Kościół o amazońskim obliczu” musi bowiem wypracować alternatywny model rozwoju, integralny i solidarny, oparty na etyce biorącej pod uwagę ekologię ludzką i integralną. W tym kontekście wspomina się też o nowej formie kolonializmu, ucieleśnianej przez przemysł wydobywczy, a także negatywnych konsekwencjach gospodarki nastawionej wyłącznie na zysk.

Źródło: www.vaticannews.va

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao