Episkopat Włoch utworzył urząd ds. ochrony nieletnich

Przy Episkopacie Włoch powstanie nowy urząd ds. ochrony nieletnich. Decyzję w tej sprawie podjęto na zakończonym właśnie zebraniu plenarnym włoskich biskupów.

Jak podkreśla przewodniczący episkopatu, w ten sposób biskupi chcieli pokazać, że do walki z nadużyciami angażują wszystkie możliwe środki. Ostrzega on jednak również przed oszustami. Musimy być ostrożni, bo moc pieniądza jest przerażająca – mówi kard. Bassetti.

Kard. Bassetti: z nadużyciami będziemy walczyć wszystkimi środkami

- Będziemy walczyć z nadużyciami w sposób radykalny, wszystkimi środkami, którymi dysponujemy. Wiedząc zarazem, że problem jest bardzo delikatny. Wiele przypadków nadużyć pojawiło się przed 40 laty i w latach następnych, kiedy trudno jeszcze było o prewencję. Musimy jednak zrobić wszystko, aby walczono z tym zjawiskiem już na etapie formacji do kapłaństwa – powiedział kard. Bassetti. - Bardzo poważnie trzeba podchodzić do sytuacji, kiedy jakiś kleryk został wydalony z jednego seminarium i jest przyjmowany w innym. Ten nowy organ episkopatu ma pomagać w prewencji, w towarzyszeniu, w udzielaniu rad rodzinom, aby ujawniały takie przypadki, bo często boją się one konsekwencji, rozgłosu. Trzeba uwolnić rodziny z tych obaw, bo nieprzyjaciel, wobec którego stoimy, jest nieskończenie większy i silniejszy. Lepiej jest poznać prawdę niż zrujnować życie młodym ludziom, którym potem bardzo trudno jest odzyskać równowagę.

Rozmawiając z Radiem Watykańskim, kard. Bassetti odniósł się również do zatwierdzonych przez biskupów zmian we włoskim Mszale. Najważniejsze dotyczą modlitwy Ojcze nasz i hymnu Gloria. W Modlitwie Pańskiej słowa „nie wódź nas na pokuszenie” zostaną zastąpione słowami „nie opuszczaj nas w pokuszeniu”. W starochrześcijańskim hymnie zmodyfikowane zostaną słowa z pierwszego zdania, zamiast „pokój ludziom dobrej woli” „pokój ludziom kochanym przez Pana”. Kard. Bassetti zastrzegł, że ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Zmiany przegłosowane przez Episkopat muszą zostać zatwierdzone przez Stolicę Apostolską.

źródło: vaticannews.va

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama