Irlandia: uniwersytety katolickie całego świata o „Laudato sì”

W Irlandii odbywa się 26. zgromadzenie ogólne Międzynarodowej Federacji Uniwersytetów Katolickich całego świata poświęcone encyklice „Laudato sì”.

Spotkanie otworzył prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego, kard. Giuseppe Versaldi.

W spotkaniu zorganizowanym w Saint Patrick’s College w Maynooth uczestniczy ponad 200 rektorów, wicerektorów i osób odpowiedzialnych za rozwój uczelni. „Uniwersytety katolickie, solidarna praca agentów odpowiedzialnych za to, co lokalne i globalne” – te słowa stanowią myśl przewodnią czterodniowych obrad, które zakończą się 27 lipca.

Rektor irlandzkiej uczelni goszczącej spotkanie wskazuje, że jest to wyjątkowa okazja do wymiany poglądów i zacieśniania współpracy. „Podejmując konkretne decyzje, chcemy pokazać, jak dobrze służyć człowiekowi. Ważne jest w tym połączenie wiedzy z sumieniem” – podkreśla Michael Mullaney. Zauważa, że na katolickich uczelniach spoczywa odpowiedzialność za budowanie lepszej przyszłości. „W sytuacjach, kiedy stawiamy czoło wyzwaniom współczesności jesteśmy wezwani do podejmowania odpowiedzialnych i etycznych decyzji. Dziś szczególnie ważna jest obrona godności ludzkiej i sprawiedliwości, a także ochrona środowiska, by ograniczyć negatywne skutki zmian klimatycznych” – mówi Michael Mullaney. Podkreśla, że wszystko to ma na celu budowanie bardziej ludzkiego świata i ochronę planety. Stąd właśnie w centrum spotkania katolickich uczelni znalazła się encyklika Papieża Franciszka „Laudato sì”.

Źródło: www.vaticannews.va

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao