Knock: Papież zawierzył Maryi wszystkie rodziny świata

W sanktuarium maryjnym w Knock Papież zawierzył Irlandię i wszystkie rodziny świata Matce Bożej. Zachęcił także do kontynuowania procesu pokojowego z Irlandią Północną.

Zawierzając rodziny całego świata Matce Bożej Papież wskazał, że Maryja zna radości i trudy każdego domu i z miłością przedstawia je swemu Synowi. Wspomniał, że jako szczególny dar ofiarował sanktuarium złoty różaniec. W tym symbolicznym geście chciał także przypomnieć o tradycji rodzinnej modlitwy różańcowej w Irlandii.

- Prosimy o wsparcie rodzin w ich trudzie szerzenia królestwa Chrystusowego i troski o najmniejszych z naszych braci i sióstr. Pośród wiatrów i burz dotykających naszych czasów niech będą bastionami wiary i dobroci, które zgodnie z najlepszymi tradycjami narodu, będą odporne na to wszystko, co chciałoby pomniejszyć godność mężczyzny i kobiety stworzonych na obraz Boga i powołanych do wzniosłego przeznaczenia do życia wiecznego – mówił Franciszek. - Niech Matka Boża miłosiernie patrzy na wszystkich cierpiących członków rodziny swego Syna. Modląc się przed figurą [Maryi], zawierzyłem Jej w szczególności wszystkie ofiary nadużyć popełnionych przez członków Kościoła w Irlandii. Każdy z nas jest nadal poruszony widząc los osób małoletnich, które doznały wykorzystania, zostały okradzione z niewinności i opuszczone z bliznami bolesnych wspomnień. Ta otwarta rana rzuca nam wyzwanie, by być stanowczymi i zdecydowanymi w poszukiwaniu prawdy i sprawiedliwości.

Franciszek zaznaczył, że błagając Boga o przebaczenie tych grzechów, zgorszenia i zdrady prosi także o siłę, by takie sytuacje nigdy już nie miały miejsca.  Następnie pozdrowił  mieszkańców Irlandii Północnej.

- Chociaż moja podróż na Światowe Spotkanie Rodzin nie obejmuje wizyty na Północy, zapewniam was o mojej miłości i bliskości w modlitwie. Proszę Matkę Bożą o wsparcie dla wszystkich członków rodziny irlandzkiej, aby trwali jako bracia i siostry w dziele pojednania – zapewnił Ojciec Święty. – Z wdzięcznością za postępy ekumeniczne oraz znaczny wzrost przyjaźni i współpracy między wspólnotami chrześcijańskimi, modlę się, aby wszyscy uczniowie Chrystusa kontynuowali wysiłki na rzecz postępu procesu pokojowego i budowania harmonijnego i sprawiedliwego społeczeństwa dla dzieci dnia dzisiejszego.

źródło: vaticannews.va

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao