Łotewskie rekolekcje

Wielki Post to czas skupienia, a dla wielu wierzących także okazja uczestniczenia w rekolekcjach. Tak dzieje się również na Łotwie, jednak tradycja ta nie jest tam ani zbyt długa, ani zanadto rozpowszechniona.

Dni skupienia w ramach całych parafii organizowane są najczęściej pod wpływem polskich doświadczeń duszpasterskich. Nie jest to jednak przedsięwzięcie łatwe z powodu braku kapłanów oraz znacznego rozproszenia wiernych, dla których samo przychodzenie do kościoła przez kilka dni powszednich pod rząd może być sporym wyzwaniem. Dlatego coraz większym wzięciem cieszą się sesje dla ściślejszych grup osób zainteresowanych. Do takich inicjatyw należą np. ewangelizacyjne Kursy Alpha, czy dni skupienia związane z duchowością Medżugorje. Z kolei w Agłonie odbyło się charyzmatyczne seminarium dla mężczyzn. Takie wydarzenia są często prowadzone przez osoby zapraszane z zagranicy. 

Nie oznacza to, że w tym czasie w parafiach nic się nie dzieje. W tegorocznym Wielkim Poście wydarzeniem było sprowadzenie na Łotwę relikwii św. Siostry Faustyny. Zanim na stałe trafią one do parafialnego kościoła w Jurmali pod Rygą, wędrują tymczasem po różnych parafiach Łotwy, a towarzysząca im modlitwa oraz możliwość przystąpienia do spowiedzi stanowią swoiste „rekolekcje bez rekolekcjonisty”.

T. Cieślak, Ryga/rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama