Niedziela Palmowa: dzień szczególnej solidarności z chrześcijanami z Bliskiego Wschodu

Wspólnoty Kościoła katolickiego nie zapominają o chrześcijanach na Bliskim Wschodzie. W Niedzielę Palmową prowadzone są dwie inicjatywy, których celem jest pamięć i wsparcie wyznawców Chrystusa prześladowanych za wiarę w tamtym regionie świata.

Jedna z nich odbywa się we Francji. Stowarzyszenie Œuvre d’Orient zaprasza do szczególnej modlitwy o pokój na Bliskim Wschodzie. „Tamtejsi chrześcijanie nie są już siłą polityczną, ekonomiczną czy wojskową. Ale ich siła jest zakorzeniona w Ewangelii, aby stawać się ludźmi pojednania. A takimi stajemy się przez opiekę nad biednymi, chorymi, nad dziećmi" – uważa prezes stowarzyszenia ks. Pascal Gollnisch.

W Niemczech tamtejsi biskupi zorganizowali dziś zbiórkę pieniędzy na pomoc chrześcijanom z Bliskiego Wschodu, szczególnie Ziemi Świętej. Z zebranych środków mają być realizowane projekty duszpasterskie, formacyjne i działalność charytatywna. 

„Terror, przemoc, nienawiść i nieufność wyniszczają tamtejsze społeczności i zmuszają wielu chrześcijan do emigracji, ale szkoły i pomoc socjalna oferowana przez Kościół pragną przeciwdziałać tym tendencjom” – napisali członkowie episkopatu Niemiec. Jednocześnie wezwali do nierezygnowania z pielgrzymowania do miejsc świętych, gdyż chrześcijanie z Bliskiego Wschodu postrzegają to jako konkretny wyraz solidarności. 

(KAI/RV) / Paryż/Berlin

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao