Papież: cierpliwość przezwycięża próby wiary

Podczas spotkania z osobami starszymi w katedrze Świętego Jakuba w Rydze Papież Franciszek, wychodząc od Listu Św. Jakuba, podkreślił wielkie znaczenie wytrwałości w próbach oraz spokojnego trwania w przeciwnościach.

Cierpliwość w znoszeniu prześladowań i represji w okresie totalitarnym w czasach wolności znowu zostaje poddana próbom wiary, chociaż przybiera inne znamiona:

Papież – zapomniani w życiu codziennym

“Wasze postępowanie musiało być wówczas doskonałe i nadal, w nowych okolicznościach, powinno zmierzać do doskonałości. Wy, którzy oddaliście ciało i duszę, którzy poświęciliście życie, dążąc do wolności ojczyzny, tak często czujecie się zapomniani. Choć brzmi to paradoksalnie, dzisiaj, w imię wolności, wolni ludzie poddają osoby starsze samotności, ostracyzmowi, ubóstwu i wykluczeniu, a nawet nędzy.”

Franciszek zachęcił do czujności oraz przezwyciężania zniechęcenia. Wezwał do bycia w rodzinach oraz w ojczyźnie wzorem wytrwałości i nadziei. Przypomniał także o misji starszych wobec młodego pokolenia:

Papież – jesteście korzeniami ludu

“Wy, którzy przeżyliście wiele, jesteście żywym świadectwem stałości w przeciwnościach, a także daru proroctwa, przypominającego młodym pokoleniom, że ochrona i troska o tych, którzy nas poprzedzili podoba się Bogu, natomiast obraża Go, gdy się tego nie czyni. Wy, którzy przeżyliście wiele, nie zapominajcie, że jesteście korzeniami ludu, korzeniami młodych pędów, które muszą rozkwitać i przynosić owoce. Brońcie tych korzeni, utrzymujcie je przy życiu, aby dzieci i młodzież wszczepiły się w nie oraz zrozumiały, że «wszystkie kwiaty na drzewie pochodzą z tego, co jest pod ziemią» (F. L. Bernárdez, sonet Si para recobrar lo recobrado).”

Na zakończenie Franciszek zachęcił osoby starsze, aby zawsze utrzymywały stan młodości ducha.

Źródło: www.vaticannews.va

« 1 »

reklama

reklama

reklama