Portugalia: przedsynodalne spotkanie biskupów nt. komunikacji

W miejscowości Maia (diecezja Porto) w Portugalii odbyło się Spotkanie Iberyjskie “Młodzi i komunikacja” zorganizowane przez Komisje ds. Środków Przekazu Episkopatów Hiszpanii i Portugalii.

Media, a szczególnie internet i sieci społecznościowe, „konfigurują nasze widzenie świata, kształtowanie myśli, relacje z innymi. Paradygmat tekstowy, bardziej linearny i analityczny, jest zastępowany komunikacją przez obrazy, sekwencję niepołączonych ze sobą i fragmentarycznych idei” – czytamy w komunikacie biskupów. „Konstatujemy, że komunikacja Kościoła w dużej mierze należy do paradygmatu kulturowego powstałego przed tym, jaki stworzyły sieci społecznościowe”. W przekazywaniu orędzia chrześcijańskiego młodym „przeważa komunikacja jednokierunkowa, utworzona przez dorosłych zgodnie z linealnym i analitycznym stylem poprzedniej kultury. W konsekwencji młodzi nie są zdolni zrozumieć, co się do nich mówi z powodu tego, jak się do nich mówi: w tym wypadku środek utrudnia przekaz”.

W tej sytuacji biskupi proponują trzy rozwiązania: po pierwsze, zwrócić uwagę na „przepływ informacji”, czyli jak uczynić ją bardziej skuteczną i atrakcyjną dla młodzieży. „Musimy przejść w sposób naturalny od rzeczywistości cyfrowej do realnej, i od rzeczywistości realnej do cyfrowej; od wspólnoty tworzonej przez osoby do wspólnoty utworzonej przez profile i odwrotnie”. Po drugie, Kościół musi pogłębić swoją wizję antropologiczną. „Pilnie potrzebna jest antropologia, która wskazałaby wartość godności osoby ludzkiej w świecie cyfrowym, jej cechy, prawa i obraz Boży, który kryje się pod tymi profilami”. Po trzecie, w ewangelizacji młodzi powinni być podmiotami komunikacji i twórcami treści. W tym celu należy troszczyć się o ducha dialogu. „Chodzi o coś, co możemy nazwać «codzienną synodalnością», którą osiąga się nie przez zmianę języków i strategii komunikacyjnych, ale przez ich pomnażanie w porozumieniu z adresatami”.

Troska o ducha przyjaźni bardziej niż o interesy jest „dobrą zasadą dla komunikacji, także kościelnej”.

Źródło: www.vaticannews.va

« 1 »

reklama

reklama

reklama