reklama

Światowy Dzień Ubogich na Białorusi

Liczba potrzebujących na Białorusi stale rośnie. Stąd Kościół aktywnie włącza się w codzienne niesienie pomocy ubogim.

Szczególny wymiar mają też obchody II Światowego Dnia Ubogich. W wielu parafiach zostały przygotowane inicjatywy modlitewne oraz spotkania i wydarzenia mające na celu zwrócenie uwagi na osoby ubogie i bezdomne oraz okazanie im konkretnej pomocy.

Katolicka organizacja charytatywna Caritas, która działa w każdej diecezji, przeprowadziła szereg akcji, okazując pomoc ludziom mieszkającym w schroniskach dla bezdomnych, rodzinom wielodzietnym, a także ludziom dotkniętym biedą. Trzeba zaznaczyć, że nie jest to jednorazowy odruch solidarności. Caritas przez cały rok prowadzi programy stałej pomocy potrzebującym, wzmacniając poczucie braterstwa ponad różnicami społecznymi. Jest to m.in. jadłodajnia dla ubogich w Grodnie, która codziennie wydaje obiad dla stu osób bezdomnych i będących w trudnej sytuacji materialnej. Kościół katolicki na Białorusi stara się regularnie wychodzić naprzeciw opuszczonym, ofiarnie niosąc im pomoc i opiekę, a także okazując gesty otuchy i wsparcia.

Oficjalne statystyki potwierdzają wzrost liczby Białorusinów żyjących poniżej minimum egzystencji. Według danych Biełstatu, państwowego urzędu statystycznego, na Białorusi blisko 6 proc. dorosłych obywateli żyje poza oficjalną granicą biedy. Palącym problemem, który jest szczególnie widoczny na terenach wiejskich, jest samotność ludzi starszych.

źródło: vaticannews.va

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao