USA: biskupi po spotkaniu młodych

Episkopat amerykański z wdzięcznością przyjął dokument opublikowany po zakończonym przedsynodalnym spotkaniu młodych w Watykanie.

Biskupi amerykańscy są wdzięczni przede wszystkim za otwarcie i szczerość młodych delegatów. „Inspirujące jest usłyszeć, że młodzi mają wielkie pragnienia zaangażowania się w życie Kościoła i głębokie pragnienie wzrastania w wierze” – powiedział kard. Joseph Tobin przewodniczący komisji episkopatu ds. duchowieństwa, życia konsekrowanego i powołań. 

Jednym z wielu pozytywnych owoców uczestnictwa młodych Amerykanów w przedsynodalnym spotkaniu jest ich zaangażowanie w żywy i szczery dialog. „Jestem wyjątkowo wdzięczny, że młodzi gotowi są do współpracy, by zwiększać zaangażowanie swych przyjaciół w życie Kościoła. Szczególnie jestem wdzięczny za ich chęć przyprowadzania tych, spośród swoich przyjaciół, którzy nie praktykują już wiary w Kościele katolickim” – twierdzi abp Charles Chaput metropolita Filadelfii, delegat na Synod.

Jednak sytuacja młodych pozostających w Kościele, także nie jest wolna od różnorodnych wyzwań – stwierdzili delegaci. Młodzi katolicy nie są dostatecznie katechizowani. Ich braki wiedzy religijnej i formacji są często krytykowane przez starszych, tych samych, którzy jak na ironię narzekają na brak młodych w Kościele. Inne problemy to wrastająca liczba młodych zapadających na choroby psychiczne, nadużywanie mediów społecznościowych, czy pornografia. Delegaci wiążą duże nadzieje z faktem, że biskupi amerykańscy są otwarci na dialog z młodymi.

Źródło: www.vaticannews.va

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao