Wydano Ćwiczenia Duchowe po łotewsku

Doniosłym wydarzeniem akademickim stała się prezentacja łotewskiego tłumaczenia książeczki Ćwiczeń Duchowych św. Ignacego Loyoli. Miała ona miejsce 27 marca.

Publikację zaopatrzoną w aparat naukowy wydał Uniwersytet Łotewski w Rydze.

Tłumaczenie oparto na jego pierwotnej wersji dokonanej przez, co ciekawe, profesora matematyki Ēvalda Ikaunieka, a następnie przeredagowanej i opracowanej przez językoznawcę prof. Jānisa Priede. Prezentacja w bibliotece uniwersyteckiej była bardzo uroczysta i nie zabrakło w niej też akcentów artystycznych.

Do zabrania głosu poproszono nie tylko tłumaczy, ale także obu ryskich arcybiskupów: katolickiego Zbigniewa Stankiewicza i luterańskiego Jānisa Vanagsa, którzy podzielili się osobistym doświadczeniem odbytych rekolekcji ignacjańskich. Podkreślano fakt, że właśnie nie tyle sama książeczka, czyli swoista „instrukcja obsługi” dla rekolekcjonisty, co skutek odprawiania Ćwiczeń przez rekolektanta uczynił dzieło św. Ignacego uniwersalnym i wciąż ważnym narzędziem duchowej przemiany. A dotyczy to nie tylko katolików, czy szerzej chrześcijan, i nie tylko ludzi wierzących. Dowodem na to jest rosnąca popularność ignacjańskiej metody rekolekcyjnej na Łotwie, gdzie Kościół luterański prowadzi wręcz kursy duchowości dla osób przygotowujących się do towarzyszenia rekolektantom. Jak stwierdził rektor Uniwersytetu Łotewskiego prof. Indriķis Muižnieks, człowiek bez duchowości obyć się nie może i potrzeba jej nawet w tak zdominowanej przez technikę epoce, jak nasza.

T. Cieślak SJ, Ryga/rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama