reklama

Apel dotyczący statusu miasta Jerozlolimy

Papież Franciszek oraz król Mohammed VI uznając wyjątkowość oraz sakralność miasta Jerozolimy oraz uwzględniając jej znaczenie duchowe oraz szczególne powołanie podpisali apel w sprawie jej statusu.

Papież oraz król Maroka uważają, że należy zachować święte miasto Jerozolimę jako wspólne dziedzictwo ludzkości, szczególnie dla wyznawców trzech religii monoteistycznych. Powinna ona być miejscem spotkania oraz symbolem pokojowego współistnienia, w którym pielęgnuje się wzajemny szacunek oraz dialog. W tym celu powinny zostać zachowane i krzewione: szczególny charakter multireligijny, wymiar duchowy oraz wyjątkowa tożsamość kulturowa.

Franciszek oraz Mohammed VI wyrażają pragnienie, aby do miasta świętego była zagwarantowana pełna wolność dostępu wiernych trzech religii oraz prawo każdej z nich do sprawowania własnego kultu. Obaj autorzy apelu mają nadzieję, że w ten sposób wzniesie się ze strony wyznawców tych religii modlitwa do Boga, Stwórcy wszystkiego i zapanuje pokój oraz braterstwo na ziemi.

Źródło: www.vaticannews.va

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao