reklama

Caritas Polska od kilku lat wspiera integrację niepełnosprawnych w Ziemi Świętej

Caritas Polska we współpracy z Caritas Jerozolima już od kilku lat wspiera integrację społeczną osób niepełnosprawnych na kilku poziomach

Pomoc udzielana jest zarówno poprzez rozwój infrastruktury placówek zajmujących się pomocą niepełnosprawnym, wsparcie terapeutyczne dla dzieci, pracę z rodzinami osób niepełnosprawnych, aktywizację zawodową dorosłych osób niepełnosprawnych, jak i prowadzenie kampanii społecznej poruszającej kwestie roli osób niepełnosprawnych w życiu rodzinnym i społecznym.

Dzięki wsparciu z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, również w latach 2017-2018 mógł być prowadzony projekt tego typu będący kompleksową odpowiedzią na potrzeby osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Mikrobiznesy — sposób na niezależność

W czasie trwania projektu 20 beneficjentów otrzymało środki na zakup sprzętu umożliwiającego rozpoczęcie działalności gospodarczej. Dzięki wnikliwej analizie możliwości każdego kandydata, badaniom lokalnego rynku, inicjatywa odniosła sukces, a beneficjenci prowadzą działalność dalej również po zakończeniu projektu. Zespół monitorujący postępy przeprowadził również spotkania z członkami rodzin beneficjentów tak, aby zapobiec ewentualnemu „wyręczaniu” beneficjenta w pracy, a w konsekwencji przejęcia pieczy nad mikrobiznesem. Konieczność tych spotkań wynikała z obecnego w lokalnej społeczności przekonania o bierności osób niepełnosprawnych oraz ich niezdolności do osiągnięcia sukcesu zawodowego. Informacja zwrotna od rodzin była jednak bardzo pozytywna i świadczy o zmianie postrzegania tego aspektu. Jeden z beneficjentów dzięki pracy stworzonej w ramach projektu uniezależnił się na tyle iż... mógł założyć rodzinę!

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w instytucjach i firmach

Kolejnym elementem projektu było subsydiowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych w lokalnych instytucjach. W ramach projektu 22 osoby otrzymały możliwość kilkumiesięcznej pracy. Ich wynagrodzenie było częściowo pokrywane z projektu oraz częściowo pokrywane przez pracodawcę. Stanowiska pracy oraz zakres obowiązków były dostosowane do umiejętności oraz niepełnosprawności danego beneficjenta. Pracodawcy uczestniczyli również w specjalnym warsztacie, na którym omawiane były kwestie zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz dostosowywania dostępności biur. Poruszono również kwestię niechęci pracodawców do zatrudniania niepełnosprawnych wynikającą z przekonania o ich niezdolności podjęcia pracy zarobkowej — nawet jeśli ich niepełnosprawność nie utrudnia wykonywania im pewnego zakresu czynności. Informacja zwrotna od nich była bardzo pozytywna.

Sprzedaż wyrobów z drzewa oliwnego online

W ramach projektu powstał internetowy sklep z wyrobami z drzewa oliwnego wykonanego przez osoby niepełnosprawne zrzeszone przez kilka lokalnych organizacji. Drzewo oliwne jest symbolem Ziemi Świętej z bardzo długą tradycją. Ten aspekt ma więc bardzo duży potencjał, a sklep ma możliwość realizacji zamówień lokalnych i międzynarodowych. Adres strony: www.dbobox.com

Na czas drugiego modułu projektu przy obsłudze strony internetowej zatrudnione były trzy osoby niepełnosprawne.

W ramach promocji w Polsce odbył się kiermasz wyrobów oraz spotkanie na uniwersytecie. Więcej na ten temat tutaj.

Rehabilitacja dzieci oraz spotkania z matkami

Problem niepodejmowania przez rodziny rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami nadal jest obecny w społeczeństwie palestyńskim. Osoby niepełnosprawne postrzegane są jako ciężar dla rodziny, często nie są dopuszczane do aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnym i społecznym. Dzięki wsparciu w ramach projektu, 75 dzieci miało możliwość regularnego wsparcia fizjoterapeutycznego na okres kilku miesięcy. Pracownik socjalna zatrudniona w projekcie spotykała się również z matkami, nawiązywała z nimi kontakt. Zachęcała je do aktywnego uczestnictwa w sesjach terapeutycznych tak, aby w domu mogły kontynuować wybrane ćwiczenia. Ponadto była to okazja do porozmawiania o presji społecznej ciążącej na matkach dzieci niepełnosprawnych. Więcej: tutaj.

Warsztaty dla matek dzieci z niepełnosprawnością wzrokową i słuchową

Niepełnosprawność w Palestynie nadal jest tematem tabu. Wiele rodzin „ukrywa” niepełnosprawne dzieci nawet przed najbliższymi sąsiadami w obawie, iż zdrowe dzieci miałyby przykładowo problemy z zamążpójściem. Ponadto wiele kobiet nie ma wsparcia rodziny i są obarczane odpowiedzialnością za niepełnosprawność dziecka. W wielu rodzinach nadal powszechne jest zawieranie małżeństw między najbliższymi kuzynami i brakuje świadomości, iż tego konsekwencją może być niepełnosprawność dziecka.

To dlatego projekt przewidział specjalne spotkania i warsztaty dla matek. Miały okazję poznać inne kobiety w podobnej sytuacji, dowiedzieć się, jak mogą lepiej zrozumieć swoje dzieci, a przez to jak im pomóc w życiu codziennym. Dla wielu z nich ogromną ulgą było porzucenie przekonania, że ich dzieci nie mogą odnieść w życiu sukcesu lub być samodzielne. Grupowe spotkania dały im nie tylko praktyczną wiedzę, ale też i wiarę w to, iż z ich pomocą ich dzieci mogą poradzić sobie w różnych sytuacjach życia codziennego i nie muszą być zależne od innych.

Więcej o tym działaniu: tutaj.

Zajęcia umuzykalniające dla dzieci niepełnosprawnych i zdrowych

Zajęcia spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem u dzieci. Prowadzone były w pięciu różnych ośrodkach — nawet w szkole specjalnej dla dzieci z niepełnosprawnością słuchową! Okazuje się, iż samo powtarzanie rytmu wskazywanego przez osobę prowadzącą oraz zapamiętanie słów piosenki może być rozwijające dla dzieci niedosłyszących. Muzyka może być więc integralną częścią ich nauczania, o czym miały okazję się przekonać.

Dzieci z wszystkich ośrodków miały także możliwość wzięcia udziału w finałowym koncercie, gdzie wszystkie się spotkały i zaprezentowały swoje umiejętności publiczności. Był to moment wzruszenia dla wielu rodziców, którzy po raz pierwszy mogli oglądać występ swojego niepełnosprawnego dziecka przed publicznością. Więcej na ten temat: tutaj.

Kampania społeczna

Dopełnieniem działań projektowych była kampania społeczna, w ramach której przygotowano spoty telewizyjne, publikowano artykuły, dystrybuowano broszury informacyjne oraz zorganizowano konferencję. Celem kampanii było zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę osób niepełnosprawnych i postrzeganie ich aktywności. Promowano pozytywne przekonania — możliwość edukacji niepełnosprawnych z odpowiednim dostosowaniem do rodzaju i stopnia niepełnosprawności, niezależność w życiu codziennym i aktywność zawodową.

Pracy niewątpliwie jest jeszcze wiele. Kompleksowy projekt wsparcia był jednak jednym z czynników aktywizujących oraz poruszających kwestię niepełnosprawności na wielu płaszczyznach.

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

Materiały z serwisu opoka.org.pl wprost na Twoją skrzynkę e-mail

Zamów

reklama