Caritas w Peru udzieliła w 2018 r. wsparcia 200 tys. rodzin

Dyrektor krajowego oddziału tej charytatywnej organizacji, Carla Auza przekazała agencji Fides, że rodziny były włączone w 45 różnych projektów pomocowych.

Projekty te zostały zrealizowane we współpracy z innymi 35 organizacjami m.in. z ONZ oraz różnymi sponsorami.

Wielu ludzi skorzystało z opieki medycznej lub otrzymało wyposażenie w postaci urządzeń sanitarnych pierwszej potrzeby oraz wózków inwalidzkich i kul, a także innego sprzętu. Caritas w Peru realizuje również projekty o profilu edukacyjnym, w sektorze zdrowotnym i żywieniowym. Reaguje też doraźnie na sytuacje kryzysu środowiskowego. W ubiegłym roku na przykład Caritas udzieliła pomocy 2,5 tys. rodzin w sytuacji zagrożenia polarnym zimnem w Andach peruwiańskich. Również małe wspólnoty żyjące w wysokich górach otrzymały wsparcie na zwiększenie produkcji rolnej i zwierzęcej, aby móc przeżyć oraz poprawić sytuację ekonomiczną swoich rodzin.

Źródło: www.vaticannews.va

« 1 »

reklama

reklama

reklama