Niemcy: nuncjusz apostolski zachęca rząd do walki z ekstremizmem

Abp Nikola Eterović, zachęcił rząd Niemiec do „walki z wszelkimi formami ekstremizmu”.

Trzeba koniecznie zapobiec tak tragicznym wydarzeniom, jak zabicie czołowego polityka w Kassel, Waltera Lübcke - powiedział dziekan korpusu dyplomatycznego podczas dorocznego spotkania dla dyplomatów zorganizowanego przez kanclerz Angelę Merkel.

Walter Lübcke był znanym niemieckim politykiem CDU, w latach 2009–2019 prezydentem miasta Kassel. Angażował się w sprawy uchodźców, był krytyczny wobec sympatyków utworzonego w 2014 stowarzyszenia Pegida, którego celem jest walka z islamizacją Niemiec i innych krajów Europy. Został zamordowany przed swoim domem 2 czerwca 2019 roku strzałem z pistoletu w głowę.

Abp Eterović podkreślił, że „trzeba wyrwać z korzeniami wszelkie formy braku tolerancji i przemocy, a także każdą formę antysemityzmu, fobii antychrześcijańskich i antyislamskich”. Aby to osiągnąć, muszą współpracować wszystkie siły społeczne, polityczne i religijne. 

Jednocześnie nuncjusz apostolski podziękował rządowi Niemiec za zaangażowanie na rzecz pokoju na świecie. Konkretnym tego wyrazem jest „zaangażowanie w różnych misjach pokojowych 3 100 żołnierzy oraz 190 policjantów”. W tym kontekście przypomniał, że jednym z podstawowych warunków stabilizacji pokoju jest poszanowanie prawa międzynarodowego, a także przestrzeganie istniejących porozumień zgodnie z łacińską zasadą: „pacta sunt servanda – umów należy dotrzymywać". 

– Jednostronne postanowienia, zwłaszcza wymuszone przemocą, powodują liczne szkody, które szeroko się rozlewają zwłaszcza w zglobalizowanym świecie, ostrzegł nuncjusz. 

Konsekwencją przemocy i wojen są m.in. destabilizacja sąsiedzkich krajów, a nawet całych regionów, ale także zjawisko wymuszonej migracji. „Dlatego pilną sprawą byłoby znalezienie rozwiązań politycznych dla tych krajów i z pożytkiem dla całych regionów” - uważa abp Eterović. Jego zdaniem miałoby to też pozytywny wpływ na kraje europejskie, gdyż w ten sposób można byłoby lepiej kontrolować napływ uchodźców i zminimalizować handel ludźmi, a tym samym tragedie utonięć, do jakich dochodzi na Morzu Śródziemnym. Według Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) tylko w 2018 roku w Morzu Śródziemnym utonęło 2.275 osób. 

Nuncjusz podziękował też rządowi Niemiec za „dalszą konkretyzację planu Marshalla w Afryce”, który ma się przyczynić do całościowego rozwoju kontynentu afrykańskiego, a także za wkład w walkę z ocieplaniem klimatu. 

ts (KAI) / Berlin

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao