Obchody 27 Światowego Dnia Chorego w Kalkucie

„Wszyscy jako chrześcijanie, jako uczniowie Chrystusa jesteśmy ogarnięci bezinteresowną miłością Boga i jesteśmy wezwani, aby w taki sam sposób nieść ją innym” – mówił kard. Peter Turkson podczas centralnych obchodów 27. Światowego Dnia Chorego.

 Obchody odbyły się w Kalkucie pod hasłem: „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”.

Prefekt watykańskiej Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka stoi na czele Delegacji Stolicy Apostolskiej, która uczestniczyła w kongresie na temat teologicznych fundamentów duszpasterstwa chorych, Nowej Karty pracowników służby zdrowia oraz wyzwań stojących przed opieką nad ubogimi oraz wykluczonymi. W programie pobytu znalazła się też wizyta przy grobie św. Matki Teresy w domu macierzystym zgromadzenia, gdzie abp Kalkuty Thomas D’Sousa przewodniczył Mszy św. Przedstawiciele Watykanu odwiedzili również ośrodki zdrowia prowadzone przez lokalny Kościół oraz wzięli udział w uroczystych obchodach. Kard. Peter Turkson podzielił się z Radiem Watykańskim refleksją dotyczącą sposobu rozumienia opieki nad chorym w ujęciu Ojca Świętego.

Kard. Turkson – bez wcielenia nie ma opieki

- Myślę, że podejście, które przez lata kierowało Papieżem Franciszkiem, polega na tym, że bez wcielenia nie może być prawdziwej opieki nad chorymi. Wcielenie oznacza również dla nas zaproszenie do współprzeżywania bolesnych sytuacji, których doświadczają ludzie. Nie oznacza to oczywiście, że my też mamy zachorować, ale okazywać wielkie współczucie, gotowość do wejścia w ich położenie, otoczenie ich opieką i troską, ofiarowanie im naszego człowieczeństwa. Ponieważ Syn Boży współczuł ludzkości, przyszedł po nas, w naszej ludzkiej naturze, aby nas odkupić z naszych grzechów. Kiedy człowiek jest chory i znajdujemy się przed Nim, my także powinniśmy przyjąć postawę pełną empatii i okazać współczucie. W ten sposób możemy ofiarować tym, którzy znajdują się w tej sytuacji, naszą troskę, nasze uczestnictwo, zapewnić ich, że Pan dla nich uczyni to samo. Jest to największy dar, jaki możemy przekazać ludziom w tej sytuacji.

źródło: vaticannews.va

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama