Pielgrzymka zaufania w duchu Taizé dotarła do Bejrutu

W Libanie odbywa się regionalne spotkanie młodych organizowane przez Wspólnotę z Taizé. Uczestniczy w nim ponad 1600 osób, w wieku od 18 do 35 lat, przybyłych z Libanu oraz całego Bliskiego Wschodu.

W programie jest czas na modlitwę w parafiach, wspólne rozważanie tekstów biblijnych, uczestnictwo w różnych warsztatach. Wszystkiemu przyświecają słowa Psalmu: „Sprawiedliwy rozrośnie się jak cedr na Libanie” (Ps 92, 12).

Przeor Wspólnoty z Taizé, podkreślił, że jej związki z Libanem są bardzo głębokie i trwają od dawna. Wielu młodych Libańczyków przybywa do Taizé, a bracia ze wspólnoty odwiedzają Liban. Zauważył, że dzisiejsza Uroczystość Zwiastowania będzie obchodzona wspólnie przez chrześcijan oraz muzułmanów. W Libanie przypada dzisiaj święto narodowe. Przeżywane jest on w duchu zaufania. To słowo było bardzo drogie bratu Rogerowi. Jest to bowiem głęboka postawa wypływająca z wiary, ponieważ to sam Bóg obdarza zaufaniem. To zaufanie Boga, który dał Chrystusa ludzkości, powinno być też źródłem zaufania w relacjach z innymi ludźmi – dodaje brat Alois.

Brat Alois przypomniał też postać brata Rogera jako człowieka wielkiej dobroci. Była w nim wielka energia a zarazem wiara, że można uczynić to, co do tej pory wydawało się niewykonalne. Był człowiekiem ogromnego zaufania, wierzył, że możliwe jest pojednanie oraz bezwarunkowe przebaczenie. Przeor wspólnoty z Taizé przywołał słowa św. Jana Pawła II, który powiedział kiedyś, że Liban jest nie tylko krajem, ale i orędziem. Libańczycy żyją wspólnie, niezależnie od trudności, łącznie z wojną, która pozostawiła głębokie ślady. I to jest  przesłanie nadziei dla świata – uważa brat Alois.

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama