Portugalia przygotowuje Światowe Dni Młodzieży

Powierzenie organizacji Światowych Dni Młodzieży Lizbonie jest wyrazem uznania dla dynamiki oraz zaangażowania młodych ludzi w życie wspólnoty Kościoła – powiedział kard. Manuel Clemente podczas posiedzenia Konferencji Episkopatu Portugalii.

Patriarcha Lizbony stwierdził, że od wielu lat w ramach spotkań biskupów oraz na innych forach mówiło się o możliwości zorganizowania takiego wydarzenia, ale decydującą rzeczą było rosnące pragnienie wielu młodych katolików, liderów we wspólnotach i ruchach, aby Światowe Dni Młodzieży odbyły się w Portugalii.

Największe spotkanie katolickiej młodzieży świata odbędzie się w tym kraju po raz pierwszy. Jego datę wyznaczono na lato 2022 r. Według kard. Clemente, sam Papież ma nadzieję, że wydarzenie to stanie się dynamiczną ewangelizacją ze strony młodych ludzi, którzy zaświadczą o obecności żywego Chrystusa. Portugalski purpurat przywołał kilka fragmentów adhortacji posynodalnej „Christus vivit”, opublikowanej 25 marca, w której Franciszek podkreśla kluczową rolę młodych ludzi w misji Kościoła.

Program spotkania biskupów przewiduje również informację oraz rozmowę na temat lutowego szczytu poświęconego ochronie nieletnich, jaki odbył się w Watykanie. Jednocześnie biskupi należący do Konferencji Episkopatu Portugalii zaznaczyli, że w całej rozciągłości przyjmują decyzje podjęte przez Papieża w tej dziedzinie, jak również uważnie śledzą realizację wytycznych, które zostały opublikowane w roku 2012. Biskupi wyrazili również podziękowanie nuncjuszowi apostolskiemu abp Rino Passigato, który od 2008 roku pełni misję przedstawiciela Stolicy Apostolskiej w ich kraju, a teraz z racji ukończenia 75 roku życia przechodzi na emeryturę.

Źródło: www.vaticannews.va

« 1 »

reklama

reklama

reklama