Ukraina: Kościół katolicki dziękuje za pomoc z Polski

Nachodzące święta Bożego Narodzenia są dla Kościoła na Ukrainie czasem licznych akcji charytatywnych na rzecz ubogich oraz uchodźców z terenów objętych działaniami zbrojnymi na wschodzie kraju.

Szczególnie Polska jest krajem, który niesie dużą pomoc Ukrainie oraz przyjmuje ukraińskich emigrantów i uchodźców. Wdzięczność za to wyrażają biskupi Ukrainy.

Złożona sytuacja ekonomiczna na Ukrainie sprawia, że szczególnie w okresie przedświątecznym, pomoc charytatywna jaka płynie do tego kraju poprzez organizacje kościelne nabiera szczególnego znaczenia. Wielką rolę odgrywa tutaj Polska, gdzie nie tylko organizuje się pomoc materialną, ale także przyjmuje rodziny z Ukrainy. Mówi o tym z wdzięcznością biskup pomocniczy diecezji charkowsko-zaporoskiej Jan Sobiło: „Polska jest bardzo otwarta na pomoc. Wiele rodzin, szczególnie wielodzietnych i tych, które ucierpiały na skutek działań wojennych na wschodzie Ukrainy i wyemigrowały do Polski, zostały tam bardzo ładnie przyjęte. Jest to bardzo miłe, gdy słyszę z ust moich dawnych parafian z Zaporoża, że jest im w Polsce dobrze. Chcę podziękować biskupom, kapłanom, parafiom i organizacją katolickim za wsparcie dla tych ludzi, którym było tak trudno, a teraz znaleźli dach nad głową, pracę i szkołę dla dzieci”.

W roku 2019 Caritas Polska wśród wielu projektów, dofinansowała na terenie Ukrainy powstanie sześciu Centrów Wsparcia Rodziny, które pomagają osobom przesiedlonym oraz społecznościom lokalnym, które ich przyjmują.

źródło: vaticannews.va

« 1 »

reklama

reklama

reklama