Wysokie odznaczenie międzynarodowe dla Pomocy Kościołowi w Potrzebie

Papieskie stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie (PKwP) zostało uhonorowane międzynarodową nagrodą „Path to Peace Award 2019”. Odznaczenie wręczył w Nowym Jorku dyrektorowi stowarzyszenia, Thomasowi Heine-Geldern, stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ, abp Bernardito Auza.

Watykański hierarcha, który jest jednocześnie przewodniczącym fundacji „Path to Peace”, wyraził uznanie dla Pomocy Kościołowi w Potrzebie jako „czołowej organizacji na świecie, będącej rzecznikiem prześladowanych chrześcijan”.

Abp Auza wymienił m.in. pracę tego dzieła pomocy m.in. na Równinie Niniwy w północnym Iraku, gdzie organizacja „prowadzi tzw. plan Marshalla obejmując odbudowę domów, instytucji i kościołów, a tym samym jest motorem ożywienia regionu w reakcji na zniszczenia dokonane przez tzw. Państwo Islamskie”. Na przestrzeni ostatnich lat papieskie stowarzyszenie wyasygnowało ponad 70 mln. euro na wsparcie syryjskich i irackich chrześcijan zagrożonych przez islamskie ugrupowania fundamentalistyczne, wspierając istniejące tam od dwóch tysięcy lat chrześcijaństwo.

Pochodzący z Austrii prawnik Heine-Geldern jest od 2018 dyrektorem wykonawczym Pomocy Kościołowi w Potrzebie. Odbierając wyróżnienie w Nowym Jorku powiedział, że „należy się ono tym chrześcijanom, którzy z powodu swojej wiary są prześladowani, uciskani, dyskryminowani, lub zmuszeni do milczenia”. – Mówiąc dziś w ich imieniu ufam, że ich męczeństwo będzie mniej ciche, stwierdził Heine-Geldern.

Jednocześnie podkreślił, że praca tego dzieła pomocy byłaby niemożliwa bez dobrodziejów na całym świecie. „Istniejemy dzięki ich niezwykłemu wsparciu moralnemu i finansowemu i musimy pamiętać, że często pomaga nam wdowi grosz. Nasze ofiary są fundamentem, na którym budujemy most wiary, nadziei i miłości bliźniego, aby wesprzeć Kościół prześladowany”. ”

W swoim wystąpieniu Heine-Geldern mówił też o znaczeniu wolności religijnej przypominając, że jest to podstawowe prawo człowieka. „Wszystkie kraje i międzynarodowe organizacje pozarządowe powinny czuć się zobowiązane, by chronić prawo każdego człowieka do wyznawania swej religii . Nie wolno nam zaprzestać walki o nieograniczone realizowanie tego podstawowego prawa, które nierozerwalnie łączy się z godnością człowieka”, oświadczył dyrektor wykonawczy Pomocy Kościołowi w Potrzebie.

„Jesteśmy zdecydowani wszędzie pomagać prześladowanym chrześcijanom i chcemy zapewnić, aby prześladowania chrześcijan znalazły się na pierwszych miejscach w informacjach oraz w dyskusjach politycznych”, oświadczył George Marlin, przewodniczący biura krajowego „Pomocy Kościołowi w Potrzebie w USA. – Apelujemy do rządów i zwierzchników kościelnych, aby ten temat potraktowali jako priorytetowy, dodał Marlin.

Fundacja „Path to Peace” wspiera różne dziedziny pracy misji Stolicy Apostolskiej przy Narodach Zjednoczonych. Finansuje także projekty humanitarne w krajach rozwijających się. Wcześniejszymi laureatami „Path to Peace Awards” byli kard. Mario Zenari, nuncjusz apostolski w Syrii, książę Henryk z Luksemburga oraz królowa Zofia z Hiszpanii.

Międzynarodowe katolickie dzieło pomocy Pomoc Kościołowi w Potrzebie – założył w 1947 z inicjatywy Piusa XII holenderski norbertanin o. Werenfried van Straaten (1913-2003). Początkowo akcja pod nazwą Pomoc Księżom ze Wschodu obejmowała powracających z frontu żołnierzy niemieckich i ich rodziny, a także wypędzonych. W latach pięćdziesiątych organizacja rozszerzyła swoją działalność na pomoc Kościołowi uciskanemu w krajach komunistycznych (od 1956 – Węgry i od 1958 – Polska).

Obecnie pierwszoplanowe obszary pomocy to kształcenie seminarzystów, księży i duchowieństwa zakonnego, budowa kościołów i kaplic, finansowanie zakupu samochodów i rowerów duszpasterzom w Ameryce Łacińskiej, Azji, Afryce i Europie Wschodniej, pomoc uchodźcom, stypendia i intencje mszalne dla księży oraz wydawanie literatury religijnej. Szczególne miejsce w działalności organizacji zajmuje „Biblia dla dzieci”, którą wydano dotychczas w ponad 150 językach, również po polsku.

Dziś dzieło, które od 1984 działa na prawie papieskim, wspiera pracę duszpasterską tam, gdzie Kościół jest uciskany, pomagając szczególnie prześladowanym i zagrożonym chrześcijanom na Bliskim Wschodzie. Pragnie w ten sposób pomóc przetrwać wspólnotom chrześcijańskim i przywrócić do normalnego stanu ich życie w tym regionie.

Rocznie realizuje pięć tysięcy projektów w 140 krajach świata. Swoje biura krajowe ma w 24 krajach, w tym od stycznia 2006 także w Polsce (dyrekcja krajowa w Warszawie oraz biura regionalne w Krakowie i Poznaniu). Pieniądze pochodzą z ofiar ponad 600 tys. darczyńców z krajów, w których działają placówki Pomocy Kościołowi w Potrzebie. W 2017 dzieło zebrało ze składek na świecie 124 mln euro, w ub. roku 100 milionów. Z tych pieniędzy wsparło 5357 projektów w 149 krajach.

W 2011 organizacja zmieniła swój status. Decyzją Benedykta XVI to międzynarodowe katolickie dzieło pomocy stało się fundacją na prawie papieskim z siedzibą w Watykanie. Na jej prezesa Ojciec Święty powołał prefekta Kongregacji ds. Duchowieństwa kard. Mauro Piacenzę, który ze swej strony 1 grudnia 2011 r. mianował pierwszym dyrektorem wykonawczym fundacji Johannesa Nepomucka Heeremana von Zuydtwycka – do tego czasu dyrektora wykonawczego Maltańskiej Służby Medycznej w Niemczech. Duchowym asystentem organizacji został o. Martin Barta ze stowarzyszenia „Dzieło Jezusa Najwyższego Kapłana”.

Siedzibą tego międzynarodowego dzieła pomocy jest w dalszym ciągu Königstein w Niemczech.

ts / Nowy Jork

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao