Wzrasta liczba katolików na świecie

Na świecie wzrosła liczba katolików. Jest ich obecnie 1 mld 313 mln i stanowią prawie 18 proc. światowej populacji. Najdynamiczniej pod tym względem rozwija się Afryka i Azja.

W Watykanie opublikowano Rocznik Papieski (Annuario Pontificio 2019) oraz Rocznik Statystyczny Kościoła (Annuarium Statisticum Ecclesiae 2017).

Liczba katolików wzrosła o 1,1 proc. W Afryce odnotowano 2,5 proc. wzrost, a w Azji 1,5 proc. Zasadniczo nie zmienia się liczba katolików w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców na poszczególnych kontynentach. W Ameryce stanowią oni prawie 64 proc. populacji, w Europie ok. 40 proc., w Afryce nieco ponad 19 proc., a w Azji ok. 3 proc. Jeżeli chodzi o osoby zaangażowane w apostolat, to ich liczba pod koniec 2017 r. przekroczyła 4,5 mln. Stanowi to wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem o 0,5 proc. Różnie rozkładają się też proporcje pomiędzy duchownymi oraz świeckimi zaangażowanymi w duszpasterstwo. Najniższy wskaźnik odnotować można w Afryce, gdzie duchowni stanowią nieco ponad 6 proc. wszystkich podejmujących różne formy apostolatu. W Europie ta liczba jest najwyższa i wynosi blisko 20 proc. W badanym okresie o 87 tys. zmniejszyła się liczba księży na świecie. Powiększyło się natomiast grono biskupów, diakonów stałych, świeckich misjonarzy oraz katechistów. W skali całej planety o 0,7 proc. spadła liczba kandydatów do kapłaństwa. W Kościele azjatyckim i afrykańskim nadal są powołania, natomiast Kościół w Europie i Ameryce odczuwa ich dotkliwy brak.

 
« 1 »

reklama

reklama

reklama