Zakończono diecezjalny etap beatyfikacji Chiary Lubich

Chiara Lubich była założycielką Ruchu Focolari - "Dzieła Maryi". Po zniszczeniach II wojny światowej Ruch zaproponował duchowość jedności i dialogu. Był on dziełem życia Chiary.

W wywiadzie dla Radia Watykańskiego wicepostulator procesu, Waldery Hilgeman przyznał, że wobec ogromnej ilości materiału, który zebrali, nie było łatwą rzeczą wybrać to, co najważniejsze w jej życiu i dziele tak, aby niczego nie pominąć i niczego nie zataić. Po 5 latach ciężkiej pracy udało się jednak tego dokonać i teraz odpowiednie dokumenty można przekazać do Kongregacji ds. Kanonizacyjnych do dalszej analizy.

"Jako zespół przygotowujący dokumenty potrzebne do procesu beatyfikacyjnego czuliśmy się uprzywilejowani. Znaleźliśmy bowiem bardzo interesujące, przepiękne, niezwykłe rzeczy dotyczące jej życia i przesłania. Szczególnie uderzył nas fakt, że Chiara Lubich otrzymała wspaniały dar od Boga, charyzmat opierający się na słowach Jezusa: «Aby stanowili jedno» – powiedział Waldery Hilgeman. – Tym pragnieniem i nadzieją żyła do końca swoich dni. I dla tej sprawy poświęciła całe swoje życie i uczyniła z niej drogę do świętości, wspólnej świętości, gdyż nie mogłaby osiągnąć mety swej wędrówki do Pana sama, ale we wspólnocie, z innymi. Pierwsza faza procesu beatyfikacjnego, który zaczął się prawie 5 lat temu, została zakończona. Wszystkich nas ogarnęła wielka radość i zrodziło się w związku z tym wiele wspomnień. Radość i modlitwa. Teraz czekamy na dzień uroczystego zakończenia tej fazy procesu, co będzie miało miejsce w katedrze św. Piotra we Frascati 10 listopada i potem oczekiwanie na dalsze etapy tej sprawy."

Chiara Lubich urodziła się w 1920 roku w Trydencie. Jako młoda nauczycielka poczuła pragnienie poświęcenia swego życia Bogu. Szybko zebrała się wokół niej grupa mężczyzn i kobiet, którzy wraz z nią pragnęli żyć ewangelicznym radykalizmem. Tak narodził się Ruch Focolari, którego głównym zadaniem jest działanie na rzecz jedności, braterstwa i pokoju. Jej myśl wniosła nowy styl życia w świat ekonomii i polityki. Dziś Ruch Focolari działa w 182 krajach świata.

Źródło: www.vaticannews.va

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama