Biskupi Ameryki Łacińskiej dziękują za „proroczy pontyfikat”

Latynoamerykańska Rada Biskupów (CELAM) podziękowała papieżowi Franciszkowi za jego „proroczy pontyfikat”.

W liście z okazji uroczystości świętych Piotra i Pawła biskupi wyrazili uznanie za bliski stosunek papieża do dzieci, ludzi sędziwych, chorych i ubogich określając to jako „proroczy gest w czasach, gdy światu grozi niebezpieczeństwo odczłowieczenia”.

"Prostota, gesty, a także urząd nauczycielski papieża Franciszka ukazują Kościół, który w swoim centrum stawia maluczkich, ubogich i słabych. Przyczyniło się to w znacznym stopniu do tego, że dziś panuje w Kościele nowy klimat" - czytamy w liście.

Biskupi wyrażają w nim także podziw dla „namiętności, z jaką Ojciec Święty napomina nas, abyśmy "zaniechali patrzenia na samych siebie i poszli na geograficzne oraz egzystencjalne peryferie”. Biskupowi Rzymu, który sam pochodzi z Ameryki Łacińskiej, podziękowali nie tylko za jego wizyty duszpasterskie u tak wielu narodów kontynentu, ale także za jego "modlitwę i ciągłą troskę o ukochany region Amazonii oraz ludzi ubogich”. Znajduje to wyraz także w kazaniach oraz dokumentach urzędu nauczycielskiego jak np. posynodalna adhortacja "Querida Amazonia”.

Na zakończenie swego listu biskupi CELAM obiecują papieżowi, że kiedy będzie odczuwał zmęczenie ciężką pracą, jakiej wymaga jego pontyfikat, "może być pewien, że miliony rąk na świecie są gotowe mu pomóc".

ts (KAI) / Bogota

« 1 »

reklama

reklama

reklama