Biskupi kolumbijscy apelują o wznowienie procesu pokojowego

Biskupi kolumbijscy wydali oświadczenie, w którym zwracają uwagę na dramatyczną sytuację humanitarną mieszkańców wybrzeży Pacyfiku i południowo-zachodniej części kraju.

Znajdują się oni w krzyżowym ogniu zwalczających się grup partyzanckich i najbardziej cierpią w narastającym konflikcie. List skierowany jest do rządu i innych organów państwowych.

Zaapelowali w nim o stworzenie warunków do godnego życia i mechanizmów ochrony autochtonicznych wspólnot. „Wzywamy do powrotu na drogę pokoju i poszanowania praw człowieka” – napisali. Zwrócili też uwagę na możliwą „zmowę między członkami sił bezpieczeństwa, a nielegalnymi zbrojnymi grupami partyzantów, które terroryzują miejscową ludność”, a o której już wcześniej donosiły organizacje broniące praw człowieka. Biskupi oczekują „szczerej odpowiedzi stron konfliktu, którą mogą być jedynie konkretne gesty pokoju” i proszą ludność Kolumbii, aby „modliła się i angażowała w budowanie kraju sprawiedliwego i wolnego od przemocy”.

W ostatnim czasie gwałtownie wzrosła w tym regionie liczba ludności tubylczej zabitej przez partyzanckie grupy zbrojne, które starają się przejąć władzę. Wcześniej kontrolę sprawowały tam Rewolucyjne Siły Zbrojne Kolumbii (FARC), jednak po ich demobilizacji, w ramach porozumienia pokojowego w 2016 r., w przestrzeni władzy pojawiła się próżnia, którą teraz różne grupy zbrojne starają się wypełnić. Rdzenni mieszkańcy znaleźli się w samym sercu zbrojnych walk o kontrolę nad tymi terenami. Przemoc potęguje jeszcze obecny w całej Kolumbii handel narkotykami.

« 1 »

reklama

reklama

reklama