Bp Savino: Kalabria tonie w uzależnieniu od hazardu

W roku 2018 mieszkańcy włoskiej Kalabrii wydali na gry hazardowe ponad 460 mln euro, czyli średnio 400 euro na głowę – alarmuje biskup tamtejszej diecezji Cassano all’Jonio, powołując się na oficjalne dane urzędu skarbowego.

Bp Francesco Savino zaznaczył, że uzależnienie od hazardu nie omija nikogo, jednak najbardziej cierpią ludzie biedni, którzy w grach szukają rozwiązania swoich problemów finansowych i często tracą nawet to niewiele, co posiadają.

Problem hazardu to także problem biedy i bezrobocia

    „To prawdziwe i w pełnym tego słowa znaczeniu wyzwanie społeczne i edukacyjne, któremu trzeba natychmiast zaradzić. Uzależnienie od hazardu w Kalabrii i w mojej diecezji ogarnęło już i ojców rodzin, osoby starsze, ale także i nastolatków, zarówno mężczyzn, jak i kobiety, niezależnie od statusu społecznego – informuje w wywiadzie dla Radia Watykańskiego bp Francesco Savino. - Dlatego zaapelowałem w tej sprawie także do władz lokalnych, gdyż trzeba już mówić o prawdziwej patologii. Natychmiast trzeba podjąć stosowne kroki, które pozwolą walczyć z tym problemem. Rozróżnić trzeba bowiem dwa poziomy: jeden to sprawy, które cały świat walki z uzależnieniami potrzebuje, a drugi to podjęcie odpowiednich działań, które będą umocowane prawnie i koherentne. Dlatego przede wszystkim należy zająć się placówkami edukacyjnymi, aby towarzyszyć ludziom młodym, począwszy od dzieci w szkołach podstawowych. Nie możemy jednak zapomnieć i o tym, że brak pracy, szerzące się ubóstwo często sprawiają, że ich rozwiązania szuka się w grach hazardowych.“

Bp Francesco Savino powrócił także do pamiętnej wizyty Papieża Franciszka w Cassano w 2014 roku, gdzie, między innymi, w bardzo jasnych i zdecydowanych słowach potępił on działania mafii. Przyznał jednak, że bardzo go smuci, iż pomimo wielu wysiłków podejmowanych przez diecezję, parafie, różne ruchy i stowarzyszenia na kanwie papieskiej wizyty, nie przynosi to wielkiego wpływu na zmiany w tym regionie Włoch.

« 1 »

reklama

reklama

reklama