Chrześcijanie na celowniku: niemal 600 aktów przemocy w Europie w 2019 r.

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) opublikowała właśnie raport dotyczący przestępstw dokonanych z nienawiści do chrześcijan w Europie w 2019 r. Odnotowano niemal 600 przypadków takich przestępstw.

Znalazły się wśród nich ataki na kapłanów, niszczenie obrazów i figur Matki Bożej, liczne podpalenia kościołów, kradzieże i znieważenie konsekrowanych hostii oraz różne akty wandalizmu. Krajem, w którym odnotowano najwięcej incydentów była Francja (144), a w następnej kolejności: Niemcy (81), Hiszpania (75) oraz Włochy (70). Spośród wszystkich 595 przestępstw 459 dotyczyło obiektów i własności kościelnej, a 80 było fizycznymi atakami na osoby.

Raport opublikowano w poniedziałek 16 listopada w związku z obchodzonym tego dnia Międzynarodowym Dniem Tolerancji. OBWE przedstawiła w nim również dane dotyczące przestępstw dokonanych z nienawiści do innych religii, ras, orientacji seksualnej i innych powodów o charakterze nienawiści do grup społecznych.

Ataki przeciw kapłanom

Wśród 80 wymienionych w raporcie aktów przemocy dotyczących osób, cztery przypadki dotyczą Polski. Najgroźniejszym z nich był atak dokonany we Wrocławiu w czerwcu 2019, kiedy to napastnik ugodził nożem 48-letniego ks. Ireneusza Bakalarczyka wchodzącego do kościoła NMP na Piasku. Pozostałe trzy przypadki dotyczyły pobicia księży w różnych częściach naszego kraju w lipcu, sierpniu i listopadzie 2019 r.

Spośród licznych przypadków przemocy fizycznej i gróźb wobec księży dokonanych za granicą raport zwraca uwagę na brutalny atak na kapłana sprawującego Eucharystię w Hiszpanii w kwietniu 2019, a także dwa inne przypadki w tym samym kraju. W jednej z miejscowości napastnicy pobili kapłana, który próbował powstrzymać ich przed podpaleniem jego kościoła. W innym miejscu kapłan pochodzenia hinduskiego wielokrotnie spotkał się z groźbami zabójstwa i mową nienawiści ze względów rasowo-etnicznych. We Włoszech zaś inny kapłan doświadczył podobnych gróźb i był wielokrotnie obrażany ze względu na swą działalność na rzecz imigrantów.

Podpalenia kościołów

Szczególny niepokój wzbudzają coraz liczniejsze podpalenia kościołów w różnych krajach Europy. Najwięcej z nich, bo aż 20 miało miejsce we Francji. Najgroźniejszym było podpalenie dokonane w trakcie celebracji niedzielnej Mszy św. w grudniu 2019 r. Podobna liczba podpaleń miała miejsce w Niemczech. W Wielkiej Brytanii odnotowano osiem podpaleń (większość z nich dotyczyła świątyń anglikańskich), we Włoszech natomiast – sześć. W Hiszpanii we wrześniu na jednym z klasztorów wandale najpierw wymalowali obraźliwe napisy, kilka dni później zaś podpalili go. W tym samym kraju podczas zebrania tamtejszego Episkopatu biskupi otrzymywali wielokrotnie groźby podpalenia miejsca ich obrad.

Znieważanie Najświętszego Sakramentu

Oprócz podpaleń kościołów we Francji i Hiszpanii liczne były również przypadki włamań do kościołów połączone z niszczeniem tabernakulów i kradzieżą lub rozsypywaniem na ziemi konsekrowanych hostii. W samej Francji odnotowano 14 takich przypadków. W jednym z nich, w czerwcu 2019 r., tabernakulum podpalono.

Niszczenie figur i obrazów

Wiele aktów nienawiści skierowanych było przeciwko statuom, obrazom i pomnikom. W Polsce na czterech kaplicach różańcowych w lutym 2019 wymalowano obraźliwe graffiti, w maju natomiast podobne napisy pojawiły się na figurze Matki Bożej. W czterech miejscowościach uszkodzono lub zamalowano pomniki św. Jana Pawła II.

We Włoszech grupa wandali zniszczyła figurę Matki Bożej w marcu 2019 r. Kolejne figury uległy dewastacji w kwietniu, a jeszcze inne – w grudniu ubiegłego roku. W Hiszpanii jedno z sanktuariów maryjnych zostało wymazane odchodami. Wiele aktów wandalizmu skierowanych przeciwko obrazom i figurom Maryi miało miejsce również we Francji. Kolejne obiekty kultu niszczone były w kwietniu, lipcu, październiku i listopadzie. W październiku jedna z figur została skradziona.

W ostatnim czasie wiele uwagi poświęcono niszczycielskim zapędom manifestantów w USA związanych z ruchem BLM. Jak wskazuje jednak raport OBWE, przestępstwa dokonywane z nienawiści do wiary, mają miejsce nie tylko za oceanem, ale są coraz liczniejsze także w Europie. Agresja tego rodzaju ma zapewne różne przyczyny. Nawet jednak jeśli uznać, że część aktów przemocy dokonywana jest przez osoby niezrównoważone psychicznie, większości przypadków ma charakter celowy i świadomy, motywowany nienawiścią do chrześcijaństwa.

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao