Coraz więcej pielgrzymów w Ziemi Świętej

Pół miliona katolickich pielgrzymów odwiedziło w ubiegłym roku Ziemię Świętą. Oznacza to wzrost o 10 proc. w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Pątnicy pochodzili ze 115 krajów świata.

Jak informuje Franciszkańskie Biuro Pielgrzymkowe w sumie zarejestrowało się 16 tys. różnych grup pątników. Do tego trzeba dodać grupy prawosławnych, które zgłosiły swój udział w grecko-prawosławnym Patriarchacie Jerozolimy. Do ojczyzny Jezusa licznie przybywają również protestanci, których było 136 tys. Najwięcej pielgrzymów przybyło ze Stanów Zjednoczonych i Włoch, które przodują na poziomie europejskim.

Pielgrzymi pochodzili ze 115 krajów świata. Europa była reprezentowana przez 35 krajów, Afryka przez 31, obie części Ameryki przez 23. Z Azji pielgrzymi przybyli z 22 krajów, a z Oceanii z 4. Wśród Europejczyków najliczniej grupę stanowili Włosi – ponad 80 tys., następnie Polacy, 62 tys. oraz Hiszpanie – 35 tys.

Według danych izraelskiego ministerstwa turystyki w 2019 roku wjechało do Izraela 4,5 mln. osób. Daje to wzrost na poziomie 10 proc. w stosunku do poprzedniego roku oraz 55 proc. w porównaniu z okresem sprzed trzech lat. Na terytorium Palestyny przebywało w ubiegłym roku ponad 3, 5 mln pielgrzymów i turystów, uwzględniając również tych, którzy zatrzymali się na krótko w Betlejem. Również w Jordanii odnotowano wzrost liczby gości. Kraj odwiedziło ponad 4,5 mln. osób, co daje wzrost o prawie 8 proc, w porównaniu z rokiem wcześniejszym.

Zyski samego Izraela z turystyki w ubiegłym roku wyniosły blisko 6 mld euro. Sektor dał zajęcie ponad 150 tys. osób. Powstało ponad 13 tys. nowych miejsc pracy.

źródło: vaticannews.va

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao