Niemcy: debata o interkomunii katolików i protestantów

W Niemczech trwa debata o udzielaniu Komunii świętej protestantom. Właśnie wydano specjalistyczny dokument.

Biskup Magdeburga Gerhard Feige wypowiedział się w Erfurcie w ramach debaty katolickich i ewangelickich teologów. Ich studium nazwał „na wskroś kompetentnym i bardzo inteligentnym”. Jego zdaniem jednak „pojawia się presja, której nie da się teologicznie rozwiązać w krótkim czasie”. Feige wielokrotnie powtarzał, że jako biskup odpowiedzialny za ekumenizm zdaje sobie sprawę z wysokich oczekiwań wiernych i wielokrotnie przychylnie wypowiadał się o możliwości interkomunii w Niemczech. W Erfurcie zapowiedział, że episkopat omówi wotum niemieckich teologów podczas wiosennej sesji plenarnej.

Opublikowany we wrześniu 2019 r. 57-stronicowy dokument niemieckiej Ekumenicznej Grupy Roboczej, której przewodzi biskup Limburga Georg Bätzing łączy w sobie wyniki dziesięcioletniego dialogu ekumenicznego i zaleca, aby katolicy i protestanci już teraz przystępowali wspólnie do Stołu Pańskiego. Dokument nie zaleca jednak stworzenia wspólnej liturgii, ale zaprasza „do już istniejących tradycji” liturgicznych.

Już w 2018 r. Stolica Apostolska nie wydała zgody na publikację specjalnych wytycznych niemieckiego episkopatu umożliwiających udzielanie komunii świętej protestantom żyjącym w związku małżeńskim z katolikami. O wyjaśnienie tego kontrowersyjnego dokumentu poprosiło siedmiu niemieckich biskupów, wśród nich kard. Rainer Maria Woelki z Kolonii, Stefan Oster SDB z Pasawy i Rudolf Voderholzer z Ratyzbony.

***

Warto dodać, że prefekt Kongregacji Nauki Wiary w imieniu papieża Franciszka prosił rok temu biskupów niemieckich, aby poszukali ustaleń "na ile to możliwe jednomyślnych" odnośnie udzielania komunii świętej protestantom żyjącym w małżeństwach ze stroną katolicką. Tymczasem w Niemczech idee interkomunii podzieliły biskupów.

Głos w tej sprawie zabrał także kard. Gerhard Müller - były prefekt Kongregacji Nauki Wiary. Stwierdził, że "interkomunia jest absolutnie i obiektywnie niemożliwa, ponieważ Komunia święta oznacza pozostawanie w komunii wiary. Jeżeli nie trwa się w pełnej komunii wiary, nie jest możliwa komunia sakramentalna, szczególnie eucharystyczna (it’s not possible to have full communion in the sacramental expression, especially in the Eucharist)".

Źródło: Vatican News

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama