Prezydent Brazylii wetuje ustawę chroniącą Indian amazońskich

Episkopat Brazylii zaapelował do prezydenta tego kraju o wycofanie weta wobec ustawy wprowadzającej zabezpieczenia dla Indian amazońskich przed koronawirusem. Biskupi wezwali równocześnie Kongres Narodowy, aby jak najszybciej zwołał swą sesję plenarną, w celu odrzucenia prezydenckiego weta.

W ocenie episkopatu decyzja prezydenta jest nieetyczna i nieludzka, gdyż „neguje prawa i podstawowe gwarancje życia ludów tubylczych, takie jak dostęp do bezpiecznej i czystej wody”. „Jest to uniwersalnym prawem człowieka i warunkiem, który gwarantuje inne prawa” – napisali biskupi.

Według brazylijskiego episkopatu weto jest ponadto atakiem na konstytucję, ponieważ poprzez zniesienie obowiązku państwa uderza w amazońskich Indian, nie zapewniając im dostępu do wody pitnej, żywności, środków higieny, łóżek szpitalnych, intensywnej terapii, wentylatorów i maszyn do natleniania krwi. Weto prezydenta narusza zasadę godności osoby ludzkiej oraz prawo do życia w swoim terytorium, według swojej kultury i tradycji.

źródło: vaticannews.va

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna
Pekao