Ukraina: Grekokatolicy modlą się o pokój na Białorusi

O modlitwie w intencji narodu białoruskiego „walczącego o swoje prawa i wolność” zapewnił zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (UKGK), arcybiskup większy Swiatosław Szewczuk.

Skierował on list na ręce przewodniczącego Konferencji Biskupów Katolickich Białorusi, abp. Tadeusza Kondrusiewicza oraz zwierzchnika białoruskich grekokatolików (obrządku bizantyjsko-białoruskiego), archimandryty Jana Sergiusza Gajka MIC.

Abp Szewczuk wyraził nadzieję na położenie kresu aktom przemocy na Białorusi i ochronę przed siłami zewnętrznymi, przy jednoczesnym zachowaniu jedności i integralności terytorialnej kraju. Zapewnił o swojej solidarności, a jednocześnie wezwał wiernych swego Kościoła do codziennej modlitwy o godz. 21.00 w intencji pokoju na Białorusi. Podkreślił swe przekonanie, że “Bóg, jedyny Pan dziejów będzie niewidzialnie obecny na ulicach i placach Białorusi, by zapewnić swą bliskość i zbawienie cierpiącemu ludowi”. Zaznaczył, że modli się, aby Białoruś została ocalona od interwencji obcych i wrogich sił, o zachowanie jedności narodu białoruskiego a także niepodległość i integralność terytorialną tego państwa.

Zwracając się wprost do grekokatolików abp Szewczuk zachęcił ich do żarliwej modlitwy o położenie kresu przemocy wobec niewinnych osób, przywrócenie ładu społecznego, a także porozumienie narodowe oraz o pokój i zachowanie jedności i integralności państwa białoruskiego.

ts, st / Kijów

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama