Australia: Wierni domagają się usunięcia biskupa wspierającego LGBT

Katolicy z diecezji Parramatta w Australii wystosowali formalny apel do Watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary, wzywając do usunięcia ich biskupa z powodu jego jawnego poparcia dla związków osób tej samej płci.

Petycja miała dotrzeć do Watykanu 27 kwietnia, jak twierdzą nadawcy. Watykan jednak poinformował 3 maja, że przesyłka nie dotarła jeszcze do Kongregacji Nauki Wiary.

Sprawa dotyczy biskupa Vincenta Longa Văna Nguyễna i jego wikariusza. Biskup już w 2018 roku zorganizował konferencję na temat LGBT. Cele miało być afirmowanie katolików w ich „wierze, seksualności, tożsamości płciowej i statusie interseksualności” i działanie na rzecz „zakończenia homofobii, bifobii, transfobii, interseksualności w naszym kościele i naszych społecznościach, w których występuje dyskryminacja, wykluczenie i uprzedzenia”.

W 2020 roku biskup Long przedstawił projekt diecezjalnego programu katechetycznego, który promuje ateizm, ideologię gender i agendę LGBT. Wielokrotnie występował przeciwko nauce Kościoła, promując ideologię LGBT i jej postulaty, także edukację dzieci w duchu LGBT.

Wierni diecezji organizowali protesty i wysłali petycję podpisaną przez ponad 4 tys. osób do Watykanu. Nie zgadzają się na głoszenie w kościele ideologii LGBT i indoktrynowanie dzieci.

Jak powiedziała Bernadette Ching, organizatorka petycji: „Modlimy się teraz, aby Kongregacja Nauki Wiary pomogła nam ocalić naszą diecezję, dzieci, seminarzystów, duchowieństwo i wiernych przed pogwałceniem doktryny ze szkodą dla naszej duszy i zastąpić tych przywódców tradycyjnym i szanującym katechizm dobrym pasterzem”.

Źródło: ncregister.com

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao