Kard. Zen wzywa do modlitwy i wynagrodzenia za „błogosławieństwo” par homoseksualnych

Biskup senior Hongkongu kard. Joseph Zen Ze-kiun wezwał do uczynienia z 10 maja „międzynarodowego dnia modlitwy i wynagrodzenia za wszystkie zniewagi i działania bluźniercze, popełnione przez duszpasterzy Kościoła niemieckiego, którzy zeszli z [właściwej] drogi”.

W ogłoszonym 5 maja orędziu, do którego przystąpiło już wielu księży i świeckich, zwrócił on uwagę, że w poniedziałek 10 maja w Niemczech ma się odbyć wspomniany obrzęd, do którego przeprowadzenia zgłosiło się już „2500 księży, diakonów i innych pracowników duszpasterskich”. Pokazują oni w ten sposób „wrogość wobec Tradycji Kościoła i norm przez nią ustanowionych” – stwierdził 89-letni purpurat.

Jego zdaniem, płodnym podglebiem dla tego rodzaju inicjatyw stała się rozpoczęta w 2019 tzw. Droga Synodalna Kościoła w Niemczech. To na niej „zaczęto planować a następnie ukonkretniać idee i teorie, stojące w rażącej sprzeczności z niezmiennym i odwiecznym nauczaniem Świętego Kościoła Katolickiego, założonego przez Boskiego Zbawiciela na mocnej opoce Apostołów” – głosi oświadczenie kardynała.

Odniósł się on następnie do „szerzących się tam błędów”, wśród których wymienił „zadeklarowany zamach na kapłaństwo, zarówno przez wysiłki zmierzające do zniesienia celibatu kościelnego, jak i przez narzucanie wyświęcania kobiet, a także zapowiedziany atak na małżeństwo, celowe podważanie nierozerwalnego związku mężczyzny i kobiety oraz narzucanie i zrównanie związków sodomickich z miłością, którą nasz Pan Jezus Chrystus wyniósł do godności sakramentu”.

Autor oświadczenia przypomniał określenie schizmy z Kodeksu Prawa Kanonicznego i zaznaczył, że „niemiecka Droga Synodalna dąży z każdym dniem do przekształcenia się w krok wiodący do jednoznacznej schizmy i herezji”.

Kardynał i pozostali współautorzy tego dokumentu poprosili papieża o „podjęcie niezbędnych środków, aby położyć kres tym wnioskom płynącym z niemieckiej Drogi Synodalnej oraz, jeśli zajdzie taka konieczność, o zastosowanie odpowiednich sankcji kanonicznych wobec propagatorów tego wstrząsającego odejścia zarówno od nauczania, jak i od wspólnoty z Kluczami Piotrowymi”.

Na zakończenie swego apelu jego sygnatariusze wezwali do uczynienia z 10 maja „międzynarodowego dnia modlitwy i wynagrodzenia za wszystkie zniewagi i działania bluźniercze, popełnione przez duszpasterzy Kościoła niemieckiego, którzy zeszli z [właściwej] drogi, prosząc o odmówienie Litanii do Najświętszego Serca publicznie i prywatnie oraz – jeśli będzie możliwe – o odprawie Mszy św. «pro remissione peccatorum» [o odpuszczenie grzechów] i o komunię św. wynagradzającą”.

kg (KAI/GaudiumPress) / Hongkong

« 1 »

reklama

reklama

reklama