Kościoły w Europie odpowiadają na apel Papieża w sprawie migrantów

Biskupi, zakony i organizacje katolickie w wielu krajach europejskich, w tym w Polsce, odpowiedziały na apel Papieża w sprawie korytarzy humanitarnych i pomocy dla uchodźców

Wczorajszy apel Papieża Franciszka do przywódców europejskich o podjęcie działań na rzecz ochrony godności i praw człowieka migrantów i uchodźców został jednogłośnie poparty i przyjęty przez Kościoły, zakony i organizacje katolickie w wielu europejskich krajach takich jak: Francja, Niemcy, Hiszpania, Austria, Słowenia, Grecja oraz Polska.

Podczas ostatniej przed Bożym Narodzeniem audiencji ogólnej, Papież Franciszek zaapelował do europejskich przywódców o podjęcie wspólnych działań i znalezienie rozwiązań, aby chronić i wspierać migrantów i uchodźców przybywających na kontynent. Przypomniał, że dzięki otwartości włoskich władz, grupa migrantów, którą spotkał podczas swojej ostatniej wizyty apostolskiej na Cyprze i w Grecji, zdołała uzyskać bezpieczny przejazd do Włoch i przy współpracy Wspólnoty Świętego Idziego otrzymuje schronienie i środki do integracji. „Jest to mały znak, który, mam nadzieję, posłuży jako bodziec dla pozostałych krajów europejskich, aby pozwoliły lokalnym wspólnotom kościelnym zająć się innymi braćmi i siostrami, którzy pilnie potrzebują relokacji, towarzyszenia i integracji – podkreślił Papież.

COMECE do wiernych: „bądźcie świadkami Chrystusa”

Przyłączając się do apelu Papieża, przewodniczący Komisji Episkopatów Krajów Unii Europejskiej (COMECE), kard. Jean-Claude Hollerich, wydał wczoraj oświadczenie, w którym zwraca się do władz UE, „aby pozwoliły uchodźcom, którzy utknęli na terytoriach pierwszego przyjęcia, jak w przypadku Cypru i Grecji, na relokację do innych narodów UE, zapewniając im ochronę i wsparcie, którego potrzebują”.

Prośba została skierowana także do całego Kościoła w Europie, do parafii, wspólnot i wiernych, aby stali się „świadkami Chrystusa”, szczególnie w tym okresie Bożego Narodzenia, przyjmując z duchem służby tych, którzy przybywają w poszukiwaniu lepszego życia.

Kościół w Słowenii: wyzwanie i szansa

Reagując na zaproszenie Papieża, słoweńscy biskupi wystosowali przesłanie, w którym podkreślają wyzwanie, jakie muszą podjąć państwa członkowskie UE. „Kraje i ich obywatele są wezwani do solidarności z tymi, którzy pukają do naszych drzwi w poszukiwaniu lepszej przyszłości” – napisali duchowni, zauważając, że „gościnność i przyjmowanie cudzoziemca od dawna są znakiem miłości i szacunku dla godności każdej istoty ludzkiej”. Dlatego ważne jest, „aby nasz kraj i Unia Europejska dały wszystkim uchodźcom i migrantom możliwość legalnego uzyskania azylu dla siebie i swoich rodzin, pomagając im w integracji”. Zauważyli także, że zjawisko migracji jest szansą oraz wezwali do refleksji nad jego korzeniami i przyczynami: wojnami, handlem bronią, niesprawiedliwą polityką gospodarczą, ubóstwem i korupcją.

Kościół we Francji: potrzeba ścisłej współpracy

Z kolei episkopat francuski wydał komunikat, w którym powtórzył potrzebę „ścisłej współpracy” między chrześcijanami a władzami politycznymi w przyjmowaniu migrantów, „bez której przyjęcie nie będzie możliwe”. Biskupi przypomnieli listę projektów, które w ostatnich latach miały miejsce we francuskich diecezjach na rzecz migrantów i uchodźców, oraz ponowili swoje zobowiązanie do wsparcia i zaangażowania trwającego dialogu z rządem.

Biskupi austriaccy: apel do rządu 

Wyrażając swoje pełne poparcie dla apelu Papieża Franciszka, austriaccy biskupi wezwali rząd federalny, aby przyłączył się do nich w kwestii „tragicznego losu” uchodźców w UE. Poprosili polityków o konkretny „znak solidarności i człowieczeństwa” i przyjęcie stu rodzin „przybywających z europejskich obozów dla uchodźców, których status azylowy został uznany”. Wskazując na europejskie i chrześcijańskie wartości leżące u podstaw apelu Papieża, austriaccy duchowni podkreślają humanitarne zaangażowanie, które trwa w kraju, oraz gotowość austriackich obywateli do „troski i integracji”. Zwracają się jednak także do władz UE, prosząc o „sprawiedliwe i solidarne rozwiązania”, których wciąż brakuje, i zauważają, że rząd jest wyraźnie proszony o ochronę zarówno granic jak i ludzi, ich godności i praw, bez żadnych wyjątków.

Kościół niemiecki: rozwiązania i wspólna odpowiedzialność

Kościół w Niemczech pozytywnie ustosunkował się do papieskiego wezwania o sprawiedliwy podział zobowiązań i odpowiedzialności wobec osób szukających schronienia w Europie. „Nieustanna aktywność Papieża jest ciągłym wezwaniem do miłosierdzia i przykładem do naśladowania” – czytamy w oświadczeniu podpisanym przez arcybiskupa Hamburga Stefana Hessego.

Zauważył on, że nie tylko nie poprawiła się sytuacja osób przemieszczających się w obszarze śródziemnomorskim, ale do krytycznych sytuacji w niektórych regionach, zwłaszcza przy wschodnich granicach UE i na Bałkanach, dołączyły „obszary nędzy”. W tym kontekście Kościół w Niemczech wzywa do rozszerzenia programów przyjmowania uchodźców i zwiększenia wysiłków w celu przezwyciężenia kryzysu humanitarnego w tych miejscach, oraz wyraża gotowość do współpracy z nowym rządem kanclerza Olafa Scholza.

„Potrzebujemy długoterminowych rozwiązań i wspólnej odpowiedzialności. (...) Boże Narodzenie przypomina nam co roku, że Bóg staje się człowiekiem w bezbronnym dziecku potrzebującym ochrony. Również dzisiaj spotykamy Chrystusa w ludziach, których godność jest poważnie zagrożona. W apelu Papieża nie chodzi więc o abstrakcyjne liczby, ale o istoty ludzkie, które potrzebują naszego wsparcia” – zaznaczył abp Hesse.

Kościół w Hiszpanii: «tak» dla korytarzy humanitarnych

Oświadczenie wydane przez Komisję Duszpasterstwa Społecznego i Promocji Człowieka episkopatu Hiszpanii zobowiązuje do ułatwienia przyjmowania migrantów w hiszpańskich diecezjach a także do współpracy z państwem na wszystkich szczeblach w celu promowania tworzenia korytarzy humanitarnych oraz stabilnych i integrujących rozwiązań. „Bóg puka do naszych drzwi”, dlatego wspólnoty chrześcijańskie i całe społeczeństwo muszą być blisko tych najbardziej potrzebujących, napisali hiszpańscy biskupi, podkreślając potrzebę modelu odpowiedzialnego przyjmowania oraz sprawiedliwych i trwałych rozwiązań.

JRS: dzięki Papieżowi człowieczeństwo staje się gościnnością

Jezuicka Służba Uchodźcom (JRS) działa na rzecz przyjmowania, ochrony, promocji i integracji migrantów, w zgodzie z Papieżem i Kościołami Europy. W odpowiedzi na apel Ojca Świętego, oddział JRS w Grecji w swoim oświadczeniu przypomina niedawną podróż apostolską Franciszka i doświadczenie surowej rzeczywistości migrantów w basenie Morza Śródziemnego. Zwraca uwagę na poważne opóźnienia w negocjacjach dotyczących europejskiej polityki migracyjnej i na liczne przypadki śmierci migrantów na granicach UE, które nadal są codziennością. Pracujący w JRS jezuici przypominają różne interwencje Papieża dotyczące problemu nacjonalizmu i konieczności wspólnej odpowiedzialności, z której nikt nie jest zwolniony. „Myślimy, że głęboko w nas tkwi zdolność do otwierania drzwi dla naszych sąsiadów: jako ludzie jesteśmy pobudzani do przyjmowania nieznajomych i budowania nowych relacji. Nasze wspólnoty gościnności rozsiane po całej Europie są autentycznymi przestrzeniami spotkania i stanowią zaproszenie do bycia świadkami nadziei. Wszyscy wygrywamy, kiedy człowieczeństwo staje się gościnnością, ponieważ wtedy gościnność staje się człowieczeństwem” – czytamy na stronie głównej JRS Europe. 

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao