Kuba zalegalizuje związki homoseksualne? Jest projekt nowego kodeksu rodzinnego

Opublikowany w środę na Kubie projekt nowego kodeksu rodzinnego proponuje umożliwienie parom homoseksualnym zawieranie małżeństw i adopcję, a także zapewnienie dzieciom większego udziału w podejmowaniu decyzji, które ich dotyczą.

Wstępny projekt, który musi zostać zatwierdzony przez kubański parlament, a następnie trafić do oddolnego plebiscytu, pojawił się prawie trzy lata po tym, jak komunistyczny rząd wyspy wycofał się z wprowadzenia ochrony małżeństw homoseksualnych w nowej konstytucji. Grupy ewangelickie sprzeciwiły się konstytucyjnej propozycji wyeliminowania opisu małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny i zmiany go na związek „dwóch ludzi… o absolutnie równych prawach i obowiązkach”.

„Uważamy tę wersję za zgodną z tekstem konstytucyjnym oraz rozwijamy i aktualizujemy różne instytucje prawno-rodzinne w zgodzie z humanistycznym charakterem naszego procesu społecznego” – powiedział minister sprawiedliwości Óscar Silveira Martínez, ogłaszając projekt.

Możliwe, że również tym razem grupy ewangelickie sprzeciwią się zmianie projektu kodeksu rodzinnego.

Zarówno Martínez, jak i Yamila González Ferrer, wiceprzewodnicząca Krajowego Związku Prawników Kuby, podkreślali, że proponowany kodeks rodzinny zawiera znacznie więcej treści niż tylko zezwolenie na małżeństwa osób tej samej płci.

„Chroni wszystkie przejawy różnorodności rodziny i prawa każdej osoby do założenia rodziny zgodnie z konstytucyjnymi zasadami pluralizmu, integracji i godności ludzkiej” – powiedziała González.

Projekt, który liczy ponad 480 artykułów, został przygotowany przez zespół 30 ekspertów i zostanie zamieszczony na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości w celu zebrania opinii. Następnie — prawdopodobnie w grudniu — trafi do prawodawców, a potem do referendum, które może odbyć się w przyszłym roku.

Źródło: cruxnow.com

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama