Powstała wspólna Konferencja Biskupów 5 krajów Azji Środkowej

Watykańska Kongregacja ds. Ewangelizacji Narodów dokonała reformy funkcjonowania konferencji episkopatów pięciu krajów Azji Środkowej. Zmiany dotyczą Kazachstanu, Uzbekistanu, Kirgistanu, Turkmenistanu i Tadżykistanu, gdzie ustanowiono jedną wspólną Konferencję Biskupów, zamiast kilku krajowych.

Jest to nowy organ regionalny Kościoła katolickiego, podobny do takich instytucji jak Rada Konferencji Biskupich Europy (CCEE) czy Rada Biskupów Ameryki Łacińskiej (CELAM), który w tym przypadku obejmuje Konferencje Episkopatów Azji Środkowej. We wszystkich tych krajach – byłych republikach sowieckich – katolicy są niewielką mniejszością żyjącą w społeczeństwie w większości muzułmańskim. W Kazachstanie jest ich 120 tys. (w tym 10 tys. grekokatolików) na 18,75 mln ludności, w Uzbekistanie 3 tys. na 31 mln ludności, w Kirgistanie 500 na 5,6 mln ludności, w Turkmenistanie 200 na 5,1 mln ludności, a w Tadżykistanie 150 na 8, 4 mln ludności.

O wprowadzonej zmianie w funkcjonowaniu konferencji episkopatów poinformowano po spotkaniu kazachskich biskupów, którzy po raz ostatni spotkali się we wcześniejszej formie. Mówiono m.in. o przygotowaniach w diecezjach do rozpoczynającego się Synodu Biskupów, znaczeniu mediów katolickich oraz wyzwaniach duszpasterskich związanych m.in. z trwającym Rokiem św. Józefa. Przypomniano również 20-lecie podróży Jana Pawła II do Kazachstanu, który był pierwszym krajem Azji Środkowej odwiedzonym przez papieża. Przywołano jego słowa o wyjątkowym powołaniu Kazachstanu, jako „mostu między Wschodem i Zachodem, miejscu spotkania różnych kultur i religii”.

« 1 »

reklama

reklama

reklama