Ukraina: biskupi wzywają do postu i modlitw za ojczyznę w obliczu zagrożenia z Rosji

Prosimy naszych wiernych, wszystkich chrześcijan i ludzi dobrej woli o przedłużenie na kolejne cztery miesiące postu i modlitwy o pokój, odwrócenie wrogiego zagrożenia i o piękną przyszłość Ukrainy – zaapelował Synod Biskupi Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego.

Do wezwania dołączono szczegółowy rozkład intencji wspólnych modlitw na każdy dzień i według eparchii (diecezji).

Hierarchowie wskazali, że ich wystąpienie wiąże się z nowymi wyzwaniami z powodu zaostrzenia wojny hybrydowej przeciw ich narodowi i państwu, obchodzącemu obecnie 30. rocznicę „odnowienia swej niepodległości”. Podkreślili, że wokół granic Ukrainy zgromadzono „niespotykaną ilość rosyjskich jednostek wojskowych”, poza tym „pogarsza się sytuacja humanitarna a na nasze społeczeństwo wywierany jest sztuczny nacisk za pomocą umotywowanych politycznie wzrostu cen nośników energii”.

Biskupi zwrócili też uwagę, że w ostatnich tygodniach wznowiono krwawe walki na wschodzie kraju a „wśród naszych żołnierzy-obrońców wzrosła liczba ofiar śmiertelnych i ciężko rannych”. „W obliczu nowych zagrożeń naród ukraiński znów jednoczy się w swej gotowości obrony ojczyzny, jej integralności i prawa każdego obywatela do życia w wolnym, demokratycznym i europejskim państwie” – głosi apel biskupów UKGK.

Zwrócili przy tym uwagę, że niepokoją ich również szybkie ubożenie narodu i coraz to nowe przejawy nierówności społecznej, która zaostrza się jeszcze bardziej w warunkach nowych fal pandemii koronawirusa. Bogaci stają się jeszcze bogatszymi, a biedni coraz bardziej biednieją – ostrzegli hierarchowie. Wskazali, że wyzwania te sprzyjają wzrostowi liczby emigrantów za pracą, coraz większemu bezrobociu oraz zanikowi całych warstw społecznych, takich jak klasa średnia i drobna przedsiębiorczość.

„Władza państwowa ogłasza swe zamiary przezwyciężenia tych zjawisk i przeprowadzenia reform w celu poprawy życia obywateli oraz ich ochrony prawnej i socjalnej, jednakże często nie rozumiemy jej kroków” – czytamy w dokumencie. W tej sytuacji, „poczuwając się do obowiązku ojcowskiej opieki nad naszym obolałym i strwożonym narodem, jako wasi duszpasterze już nie po raz pierwszy wzywamy was do modlitwy i postu w intencji pokoju na Ukrainie”. Autorzy apelu zaznaczyli, że „nasze sumienie chrześcijańskie mówi nam, że aby wytrwać w tym trudnym dla naszego narodu czasie, pełnym wyzwań zewnętrznych i wewnętrznych, nie możemy dopuścić do tego, aby niewiara i rozczarowanie zapanowały nad nami, nie mamy prawa opuszczać rąk, ale winniśmy nadal trwać na modlitwie, poszcząc i robiąc dobre rzeczy”.

Do wezwania dołączono wskazówki praktyczne, za kogo należy się przede wszystkim modlić w różne dni tygodnia i w jakie dni do stałego postu winny się włączać poszczególne eparchie UKGK. Ponadto biskupi polecili, aby po każdej liturgii śpiewać pieśń-hymn „Boże wełykyj, jedynyj” (Boże wielki, jedyny, zachowaj nam Ukrainę).

Apel biskupów UKGK ma związek z gwałtownym wzrostem napięcia wzdłuż wschodnich granic Ukrainy, gdzie – według różnych ocen – Rosja zgromadziła ponad 100 tys. żołnierzy. Moskwa zarzuca Kijowowi, że prowadzi politykę antyrosyjską, a według Kremla sytuacja w tym regionie przypomina to, co się działo w sierpniu 2008 w Gruzji, co doprowadziło do wojny i w efekcie do zajęcia przez wojska rosyjskie prawie 20 proc. obszaru tej kaukaskiej republiki oraz utraty przez nią Abchazji i Osetii Południowej.

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama